ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტები 11: რუსეთის ფაქტორი / Аспекты Грузино-Абхазского конфликта 11: Обсуждение российского фактора

პუბლიკაცია წარმოადგენს 2004 წელს მოსკოვში ორგანიზებული ქართულ-აფხაზური შეხვედრის მასალების კრებულს.

რედაქტორები: პოლა გარბი, არდა ინალ-იპა, პაატა ზექარეიშვილი

Product details
Date of Publication
2006
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი, კალიფორნიის უნივერსიტეტი/ირვინი
Number of Pages
176
Licence
All rights reserved.
Language of publication
რუსული