პუბლიკაციები - კონფლიქტების ტრანსფორმაცია

მისკომუნიკაცია - პუბლიკაციის ყდა

(მის)კომუნიკაცია კონფლიქტით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის

კრებული ეხება ისეთ  საკითხებს, როგორიცაა მასმედიის როლი კონფლიქტით გაყოფილ საზოგადოებებში, ინდივიდუალური გამოხატვის ფორმები ფეისბუკზე, ლუგარის ცენტრზე რუსულ-ოსური დეზინფორმაციული შეტევის გავლენა სოციალური მედიის ქართველ მომხმარებელთა წარმოდგენებზე ცხინვალის შესახებ და კამპანიებისა და საპროტესტო აქციების მნიშვნელობა.
cover of the publiaction

სამხრეთ კავკასიის ამბები. სპეციალური გამოცემა

პუბლიკაცია მომზადდა დამოუკიდებელ მედია-პლატფორმა „ნეტგაზეთთან“ ერთად განხორციელებული პროექტის "სამხრეთ კავკასიის ამბები" ფარგლებში და მასში შესულია სხვადასხვა ავტორის მიერ 2014-2018 წწ მომზადებული 22 სტატია.

საზღვრებს მიღმა. კონფლიქტი და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს სტატიებს კრებულს, რომელიც თავდაპირველად 2015 წელს გერმანულ ენაზე გამოსცა გერმანულმა ინტერდისციპლინურმა აკადემიურმა ჟურნალმა Osteuropa (7-10/2015). მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მიერ ინიცირებული გერმანულენოვანი კრებული თავდაპირველად ევროპულ აუდიტორიაზე იყო გათვლილი, გადავწყვიტეთ, რომ ის ქართველი მკითხველისთვისაც ხელმისაწვდომი გაგვეხადა.

სამხრეთ კავკასია და თურქეთი: მე-20 საუკუნის ისტორიის გაკვეთილები

პუბლიკაცია "სამხრეთ კავკასია და თურქეთი: მე-20 საუკუნის ისტორიის გაკვეთილები" არის კრებული, რომელშიც შესულია აზერბაიჯანელი, სომეხი, ქართველი და თურქი ავტორების სამეცნიერო სტატიები.

Beyond the Karabakh Conflict: The Story of Village Exchange

1980-იანი წლების მეორე ნახევარში, მთიან ყარაბაღში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამხედრო დაპირისპირების დასაწყისში, ჩრდილოეთ სომხეთში მდებარე სოფელში - ყიზილ-შაფაგში მცხოვრები აზერბაიჯანელები საკუთარი ინიციატივით შეხვდნენ აზერბაიჯანულ სოფელში - კერქენჯში მცხოვრებ სომხებს და შეთანხმდნენ თავიანთი სოფლების მშვიდობიან გაცვლაზე.

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტები 15: კონფლიქტი და მიგრაცია / Аспекты Грузино-Абхазского конфликта 15: конфликт и миграции

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტების მე-15 ტომში შესულია 2008 წლის ივნისში სტამბულში ჩატარებული კონფერენციის "კონფლიქტი და მიგრაცია: ქართულ-აფხაზური მაგალითი ევროპულ კონტექსტში".

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტები 14: როგორ აისახება საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანება ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე / Аспекты Грузино-Абхазского конфликта 14: Возможные последствия вступления Грузии в НАТО для Грузино-Абхаского мирного процесса

პუბლიკაციაში შესულია 2007 წლის 12-15 ივნისს სტამბულში ჩატარებული კონფერენციის "როგორ აისახება საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანება ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე?" მრავალმხრივი შეხვედრების მასალალები.

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტები 13: საქართველოს და აფხაზეთის პერსპაქტივები შავი ზღვის ინტეგრაციის კონტექსტში/Аспекты Грузино-Абхазского конфликта 13: Перспективы для Грузии и Абхазии в контексте черноморской интеграции

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტების მე-13 ტომში შესულია 2006 წლის ივნისში სტამბულში ჩატარებული კონფერენციის "პერსპექტივები საქართველოს და აფხაზეთისთვის შავი ზღვის ინტეგრაციის კონტექსტში'.