როგორ დავძლიოთ სიძულვილის ენა?

გამოცემა მომზადებულია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს პროექტის „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: ლაკმუსის ტესტი ადამიანის უფლებებისა და სოციალური ტოლერანტობისათვის“ ფარგლებში. გამოცემა დაფინანსებულია საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის მიერ.

Product details
Date of Publication
2012
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი
Licence
All rights reserved.
Language of publication
ქართული
ISBN / DOI
978-9941-0-4882-1