საქართველო: მწვანე პოლიტიკის ისტორია

საქართველო: მწვანე პოლიტიკის ისტორია

საქართველო: მწვანე პოლიტიკის ისტორია
27 მარტი 2014
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი
pdf
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 2013
გვერდების რაოდენობა: 208
License: All rights reserved.
Language of Publication: ქართული
ISBN: 978-9941-0-5878-3

პუბლიკაციით „საქართველო: მწვანე პოლიტიკის ისტორია“ ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი ქართულ პოლიტიკურ და აკადემიურ სივრცეს სთავაზობს საქართველოს უახლესი პოლიტიკური ისტორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფრაგმენტის (1987-2003 წწ) ანალიზს.

ნაშრომის 4 თავში განხილულია, თუ როგორ და რატომ დაიწყო ეროვნული თვითგამორკვევის მოძრაობასთან ერთად აღმოცენებული მძლავრი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა, როგორი გაგრძელება ჰპოვა მან ახალი ქართული სახელმწიფოს კონსოლიდაციის პირობებში და რამ გამოიწვია მისი დასუსტება. რატომ ვერ შედგა მწვანეთა პარტია საქართველოში? რატომ მოხვდა პოლიტიკური სივრცის მხოლოდ მარგინალურ ფლანგზე პარტია, რომელსაც თავიდან ჰქონდა საკმარისი ადამიანური რესურსიც და იდეებიც, რომ გადაქცეულიყო არა მხოლოდ კლასიკურ ოპოზიციად, ანდა თუნდაც არასაპარლამენტო, მაგრამ აქტიურ პარტიად, რომელიც საზოგადოებას ეკოლოგიურად ინოვაციურ ხედვებს შესტავაზებდა?

 

 

შინაარსი:

გამომცმემლის წინასიტყვაობა

თავი I: შესავალი (თამარ პატარაია)

  1. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის და მწვანეთა პარტიის იდეოლოგიური საფუძვლების შექმნა
  2. მწვანეთა მოძრაობა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და მწვანეთა მოძრაობის თავისებურებები საქართველოში (1987-1992)
  3. მწვანეთა პარტიის იდეოლოგიური საფუძვლები
  4. დასკვნა

თავი II: 1987-1992 (ნინო ბექიშვილი)

თავი III: 1992-1995 (დავით კოპალიანი)

თავი IV: 1995-2003 (ირაკლი აბსანძე, დავით კოპალიანი)

თავი V: ტექნოკრატია, ეკოლოგია, პოეზია

დანართი: დოკუმენტები

პირთა საძიებელი

გამოყენებული საარქივო დოკუმენტაციის ნუსხა

 

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება