შესაძლებლობათა გაძლიერება კლიმატის ცვლილების სფეროში (2016)

Teaser Image Caption
ჰანს ვეროლმეს ლექცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში

პროექტი შესაძლებლობათა გაძლიერება კლიმატის ცვლილების სფეროში ემსახურება სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობიერების და  შესაძლებლობების ამაღლებას კლიმატის ცვლილების და მდგრადი განვითარების მიმართულებით არსებულ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე; მათ ჩართვას ამ სფეროში მიმდინარე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო კლიმატის ცვლილებების შერბილების და ადაპტაციის მექანიზმების გააზრებას.

  • პროექტის ფარგლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაინერგა კლიმატის ცვლილების სასერტიფიკატო კურსი, რომელიც პირველ ეტაპზე არასამთავრობო ორგანიზაციების, საჯარო უწყებების და ამ თემით დაინტერესებული აკადემიური სექტორის წარმომადგენლებმა გაიარეს. მომზადდა კლიმატის ცვლილების შერბილების და ადაპტაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო. ამასთანავე, გაიმართა რამდენიმე საჯარო ღონისძიება, რომელიც კლიმატის ცვლილების და მდგრადი განვითარების შესახებ დისკუსიის ინიცირებას შეუწყობს ხელს.