Քաղաքացիական Հռչակագիր

Creator: civiccharter.org. All rights reserved.

Քաղաքացիական Հռչակագիր

Հասարակական կյանքին մասնակցության համաշխարհային սկզբունքներ

Մենք` մարդիկ, իրավունք ունենք հասարակական կյանքի զարգազմանը մասնակցելուն

Մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատություններն ամբողջ աշխարհում շարունակաբար ավելի հաճախ են ոտնահարվում: Շարունակաբար ավելի մեծ թվով երկրներում են մարդիկ և կազմակերպությունները դաժանագույն սահմանափակումների հանդիպում և զրկվում հասարակական կյանքի մասնակցության իրենց իրավունքից: Ակտիվիստներին ահաբեկում, դատում, բանտարկում, խոշտանգում և սպանում են: Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների՝ օրինական հիմքերով բնականոն աշխատանքը խոչընդոտվում է, նրանք զրկվում են ֆինանսավորման աղբյուրներից, նրանց արգելվում է գործել  և ստիպում են լուծարվել: Հանրային որոշումների կայացման գործընթացներին մարդկանց մասնակցության հնարավոր ուղիները գնալով սահմանափակվում են և փակվում:

Այնուամենայնիվ, եթե մարդիկ չշարունակեն պայքարել իրենց իրավունքների և մասնակցության համար, աշխարհն ի վիճակի չի լինի հաղթահարելու ներկայումս իր առջև ծառացած ամենասահմռկեցուցիչ մարտահրավերները՝ կայուն տեմպերով աճող աղքատությունը, անհավասարությունը և կլիմայի փոփոխությունը:

Մարդկանց անհատական և խմբային մասնակցությունը կյանքի է կոչում և իմաստավորում ժողովրդավարությունը: Այս մասնակցությունը կենսարար նշանակություն ունի մարդու իրավունքների պաշտպանության, զարգացման, արդար, հավասար և խաղաղ հասարակություններ ձևավորելու գործում: Այսպիսի մասնակցությունն արդեն իսկ պարտադրում է ցանկացած իշխանության դիրքից հանդես եկողների հանրային հաշվետվողականություն՝ հանուն ընդհանուր շահի:

Մենք մերժում ենք հանրային մասնակցության ճնշման ցանկացած փորձ՝ տեղական, տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում՝ համայնքներում, երկրներում և մեր ընդհանուր մոլորակում:

Քաղաքացիական հռչակագիրը շրջանակում է հասարակական կյանքին մարդկանց մասնակցության համաշխարհային սկզբունքները

Քաղաքացիական հռչակագիրը հիմնվում է մեր ընդհանուր հումանիստական արժեքների վրա և բխում է աշխարհում ընդունված ազատություններից և սկզբունքներից: Մարդկանց մասնակցության համար այս հռչակագրի սահմանած սկզբունքները բխում են արդեն գոյություն ունեցող միջազգային իրավունքի նորմերից և համաձայնագրերից:

Այս հռչակագրի ընդունումը և կատարումը համապարտադիր է բոլոր կառավարությունների, հանրային կառավարման բոլոր մակարդակների, բիզնեսի և քաղաքացիական հասարակության կառույցների համար ամբողջ աշխարհում:

Մենք՝մարդիկ, ունենք հետևյալ իրավունքները, որոնք պետք է հարգել, պաշտպանել, խրախուսել և ամբողջությամբ կիրառել ամենուր՝ առանց որևէ խտրականության

 1. Արտահայտման ազատություն - բոլորը  կարող են խոսել, քննարկել և ջատագովել իրենց մտքերը և տեսակետները, աջակցել այլոց մտքերին կամ անհամաձայնություն հայտնել դրանց
 2. Տեղեկատվության ազատություն –  ցանկացած հանրային տեղեկատվություն հեշտ հասանելի է յուրաքանչյուրին և տրվում է ճիշտ ժամանակին
 3. Հավաքների ազատությունյուրաքանչյուր ոք ազատ է այլոց հետ կազմել խաղաղ միավորումներ՝ հանուն ընդհանուր նպատակների և գաղափարների
 4. Միավորումների ազատությունյուրաքանչյուր ոք ազատ է  ոչ բռնի մեթոդներով կազմել միավորումներ, միանալ կամ աջակցել կազմակերպությունների՝  հանուն ընդհանուր նպատակի:

Այս իրավունքների լիարժեք իրացման նպատակով պարտադիր են հետևյալ երաշխիքները

 1. Արդյունավետ մասնակցությունՄարդիկ և կազմակերպությունները կարող են անխոչընդոտ մասնակցել և ազդել հանրային քաղաքականության վրա՝ տեղական, պետական, տարածաշրջանային և համաշխարհային մակարդակներում
 2. Ֆինանսական աջակցությունմարդիկ և կազմակերպությունները կարող են անարգել ունենալ և ստանալ ֆինանսական աջակցություն իրենց երկրից և դրսից
 3. Համագործակցության հնարավորություններմարդիկ  և կազմակերպությունները կարող են անարգել կազմել տեղական և միջազգային երկխոսություններ և տարատեսակ համագործակցություններ 

Այս իրավունքներն օրինական են և կարող են իրացվել , եթե դրանք  չեն սահմանափակում այլոց իրավունքներըչեն առաջացնում ատելություն, խտրականություն, ագրեսիա կամ բռնություն:

Մարդկանց, իրենց կառավարությունների և հանրային ինստիտուտների միջև առավելագույն փոխշահավետ համագործակցության նպատակով պետք է պահպանվեն հետևյալ սկզբունքները

 1. Պաշտպանության պարտավորություն Յուրաքանչյուր կառավարություն պարտավոր է ապահովել իր տարածքում գտնվող մարդկանց և կազմակերպությունների անարգել մասնակցությունը, որը զերծ է բռնաճնշումներից, խոշտանգումներից կամ կյանքի սպառնալիքներից և խմբային պատասխանատվության չենթարկել իրենց հիմնարար իրավունքները օրինական ճանապարհով իրացնելու համար:
 2. Անհրաժեշտ միջավայրի ապահովությունյուրաքանչյուր պետություն պարտավոր է ապահովել օրենսդիր, վարչական կամ այլ միջոցներ՝ պաշտպանելու, խրախուսելու և իրացնելու այս հռչակագրում նշված իրավունքները, համապատախական քննություն սկսել անհատների և կազմակերպությունների վրա հարձակումների դեպքերին և կասկածյալ բռարարներին պատասխանատվության ենթարկել տեղական և միջազգային արդարության սկզունքներին  համապատասխան
 3. Հանրային հաշվետվողականությունԿառավարությունը, բիզնեսը և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները հաշվետու են հանրությանը: 

Մեր անհատական և խմբային պատասխանատվությունը

Ամբողջ աշխարհով մեկ մարդիկ և կազմակերպությունները ձգտում են արդարության և արժանապատվության: Նրանց այս մասնակցությունը մեզ հնարավորություն է տալիս մեր այս մարտահրավերները հաղթահարել խմբով: Անկախ նրանից՝ մենք կառավարության անդամ ենք, բիզնեսի, թե քաղաքացիական հասարակության, մեր խմբային պատասխանատվությունն է ապահովել և աջակցել խաղաղ, արդար և կայուն ապագա մեր բոլոր համար:

Որպես ստորագրյալներ

 • Մենք պահանջում ենք բոլոր կառավարություններից և պետական ինստիտուտներից հարգել, պաշտպանել, խրախուսել և ամբողջությամբ իրականացել բոլոր միջազգային համաձայնագրերը և պայմանագրերը, որոնցով ամրագրվում են մարդկանց մասնակցության իրավունքները և մենք նաև կոչ ենք անում բիզնեսին, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներին, միջազգային ինստիտուտներին և այլ դերակատարներին համապատախանաբար առաջնորդվել վերոնշյալ համաձայնագրերով:
 • Մենք պարտավորվում ենք պաշպանել այս Հռչակագրով ամրագրված իրավունքների իրացման պաշտպանությունը:
 • Մենք մեր համերաշխությունն ենք հայտնում բոլոր մարդկանց, որոնց  մասնակցելու իրավունքը իրենց համայնքների զարգազմանը խոչընդոտվում է:
All rights reserved.

ახალი კომენტარის დამატება