ფემინისტი დედის დღიურები (2019)

ფემინისტი დედის დღიურები (2019)

(მიმდინარე პროექტი) ​ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის მხარდაჭერით პროექტს ახორციელებს გენდერის მკვლევარი და ფემინისტი, თამთა თათარაშვილი.

პროექტის ფარგლებში 2019 წელს იგეგმება პუბლიკაციის „ფემინისტი დედის დღიურები“ გამოცემა. პროექტის მიზანია მკითხველებს მიაწოდოს დედობის ირგვლივ არსებული ლოკალური კრიტიკული ანალიზი და ასევე, ფემინისტური ლიტერატურის მიმოხილვის საფუძველზე კითხვის ქვეშ დასვას ქალის „ფუნდამენტური“ როლი პატრიარქალურ საზოგადოებაში. 

Related Content

  • ფემინისტი დედის დღიურები (2017)

    (მიმდინარე პროექტი) პროექტის მიზანია დედობის, როგორც გამოცდილებისა და როგორც ინსტიტუციის წინააღმდეგობრივ ასპექტებზე ფემინისტური დისკუსიის წამოწყება. 

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება