1989: მეხსიერების ცვლილება

1989: მეხსიერების ცვლილება

25 აპრილი 2019 ავტორი ლევან კაპიტანოვი
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
pdf
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 2019
გვერდების რაოდენობა: 33
License: All rights reserved.
Language of Publication: ქართული

ნაშრომი მიზნად ისახავს 1988-90 წლებში საბჭოთა საქართველოში მიმდინარე, წარსულის გადაფასების პროცესის შესწავლასა და ანალიზს. აღნიშნულმა პროცესმა, განსაკუთრებით, 1989 წელს განვითარებულმა მოვლენებმა, შესაძლებელი გახადა საზოგადოებაში დამოუკიდებლობის იდეის დაბრუნება, რასაც საბოლოოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა მოჰყვა. ნაშრომში გაანალიზებულია წარსულის, განსაკუთრებით, 1918-1921 წლების მოვლენების გადაფასების პროცესი, რაზე დაკვირვებაც ხდება იმჟამად მოღვაწე ისტორიკოსთა ნაშრომების, ოფიციალური დოკუმენტებისა თუ განცხადებების საფუძველზე.

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება