1989 წელი: საპროტესტო აქციები და მათი გავლენა საქართველოს უახლეს ისტორიაზე

1989 წელი: საპროტესტო აქციები და მათი გავლენა საქართველოს უახლეს ისტორიაზე

25 ივნისი 2019 ავტორი ქეთი სართანია
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
pdf
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 2019
გვერდების რაოდენობა: 36
License: All rights reserved.
Language of Publication: ქართული

წინამდებარე ტექსტში წარმოდგენილია 1989 წლის 9 აპრილის საპროტესტო აქციების წინაპირობები, ქრონოლოგია და სიმბოლური მახასიათებლები. კვლევის მიზანია 1989 წლის 9 აპრილის საპროტესტო აქციების აღწერა პროტესტის რიტუალის თეორიის მეშვეობით, აქციის რიტუალური თუ სიმბოლური მახასიათებლების ახსნა და მისი ისტორიულ კონტექსტთან დაკავშირება. კვლევის ფარგლებში 9 აპრილი გადმოცემულია, როგორც მოვლენათა ერთობლიობა და არა, როგორც ერთი კონკრეტული თარიღი.

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება