1989 წელი: საპროტესტო აქციები და მათი გავლენა საქართველოს უახლეს ისტორიაზე

წინამდებარე ტექსტში წარმოდგენილია 1989 წლის 9 აპრილის საპროტესტო აქციების წინაპირობები, ქრონოლოგია და სიმბოლური მახასიათებლები. კვლევის მიზანია 1989 წლის 9 აპრილის საპროტესტო აქციების აღწერა პროტესტის რიტუალის თეორიის მეშვეობით, აქციის რიტუალური თუ სიმბოლური მახასიათებლების ახსნა და მისი ისტორიულ კონტექსტთან დაკავშირება. კვლევის ფარგლებში 9 აპრილი გადმოცემულია, როგორც მოვლენათა ერთობლიობა და არა, როგორც ერთი კონკრეტული თარიღი.

Product details
Date of Publication
2019
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
Number of Pages
36
Licence
All rights reserved
Language of publication
ქართული
Files
keti_sartania.pdf