წიგნის ყდა

მშვიდობის და კონფლიქტების სწავლება: საბაზისო სახელმძღვანელო

კონფლიქტების ანალიზისა და მშვიდობის კვლევების აკადემიური დისციპლინა თანდათანობით ვითარდება საქართველოში. გვსურს, ხელი შევუწყოთ ამ პროცესს და ჩვენი წვლილი შევიტანოთ. ამ სახელმძღვანელოში მოცემული მასალა საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტში მომუშავე ლექტორებსა და მკვლევრებს თავიანთ სასწავლო პროგრამებში გამოსაყენებლად გამოადგებათ. ასევე, ვიმედოვნებთ, რომ იგი სარგებლობას გაუწევს იმ ახალგაზრდა პროფესიონალებსაც, რომლებიც სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტსა და არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობენ მშვიდობის მშენებლობისა და კონფლიქტების მოგვარების კუთხით.

Product details
Date of Publication
ივნისი, 2020
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
Number of Pages
40
Licence
Public Domain
Language of publication
ქართული
Table of contents

I თავი - მშვიდობის და კონფლიქტების სწავლების განვითარება  4

II თავი - კონფლიქტის მოგვარება და კონფლიქტის ტრანსფორმაცია 10 

III თავი - კონფლიქტის ანალიზის მეთოდები და მიდგომები 16

IV თავი - მედიაციისა და ფასილიტაციის ტექნიკები 22

V თავი - მშვიდობის მშენებლობის პროგრამების მონიტორინგი და შეფასება 28

ძირითადი ტერმინების განმარტება 36

სასარგებლო ბმულები 39

დამატებითი ლიტერატურა 40