დებატები თემაზე "მდგრადი განვითარება"

დებატები თემაზე "მდგრადი განვითარება"

ბუნებრივი რესურსების პოლიტიკის სოციალური და გარემოსდაცვითი ასპექტები

2019 წლის 1 მარტს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისმა გამართა საჯარო დისკუსია თემაზე "ბუნებრივი რესურსების პოლიტიკის სოციალური და გარემოსდაცვით ასპექტები".

13 ივნისის გაკვეთილები

13 ივნისის ტრაგედიამ ნათელი გახადა ის შეცდომები და ნაკლოვანებები, რაც კრიზისების მართვის, გარემოს დაცვის, ურბანული დაგეგმარების, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვის და განხორციელების პოლიტიკას უკავშირდება. სამწუხაროდ, საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის უცნობია, მოხდა თუ არა გადაწყვეტილების მიმღებების მიერ ამ რეკომენდაციების სრულად ან ნაწილობრივ გათვალისწინება და რა რეალური ნაბიჯები იდგმევა სისტემური ხასიათის ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.

ქართული ენერგეტიკის გეოპოლიტიკა

2016 წლის 10 თებერვლის საჯარო დისკუსია მიეძღვნა ქართული ენერგეტიკის გეოპოლიტიკას. ენერგეტიკული უსაფრთხოების რა გამოწვევები უდგას ამჟამად საქართველოს? როგორია ენერგოდამოუკიდებლობის მოკლე და გრძელვადიანი პერსპექტივები?

ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები საქართველოში: გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების ასპექტები

2015 წლის 24 ივნისს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროში საჯარო დისკუსია თემაზე „ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები საქართველოში - გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების ასპექტები"  გაიმართა.

ქალაქი ნავთობის შემდეგ: ქალაქის მომავლის ისტორია

როგორ შეიცვლება ქალაქები, როდესაც წიაღისეულ (ტრადიციულ) ენერგიებს სრულად ჩაანაცვლებს განახლებადი ენერგიის წყაროები? რა გავლენას მოახდენს ენერგიის ალტერნატიული წყაროები საქალაქო სატრანსპორტო სისტემაზე, მდგარადობისა და მობილურობის პოლიტიკაზე? როგორ შეიცვლება ქალაქის იერსახე გლობალიზაციის ფონზე?

ვის ეკუთვნის ქალაქი: თვითმმართველობა და ურბანული პოლიტიკა

როგორ წარმოუდგენია ხალხის მიერ არჩეულ ქალაქის ხელისუფლებას საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ქალაქის წინაშე არსებული პრობლემების მასთან ერთად გადაწყვეტა? როგორ ხედავს თბილისის და მისი მოსახლეობის წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის გზებს ერთი მხრივ, ქალაქის ხელისუფლება და მეორე მხრივ, სამოქალაქო საზოგადოება?

ევროპის ახალი პოლიტიკური ლანდშაფტი: მწვანე პოლიტიკის ისტორია გერმანიასა და საქართველოში

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი გთავაზობთ 2014 წლის 5 ივნისის ღონისძიების "ევროპის ახალი პოლიტიკური ლანდშაფტი: მწვანე პოლიტიკის ისტორია გერმანიასა და საქართველოში" ვიდეო ჩანაწერს.

ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება

თემა, რომელსაც ბიოლის ფონდში დისკუსია მიეძღვნა, თბილისისთვის განსაკუთრებით აქტუალურია. ურბანული განვითარების მწვანე მიდგომა მდგრადი განვითარების იმგვარ ხედვას ეფუძნება, რომლის თანახმად დაცული უნდა იყოს ბალანსი ეკონომიკურ წინსვლასა და სოციალურ და გარემოსდაცვით პოლიტიკას შორის.

ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება - დებატები ბათუმში

2014 წლის 17 აპრილს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მიერ ქ. ბათუმში ორგანიზებული დისკუსიის მონაწილეებმა რეკრეაციული ზონების გეგმაზომიერ განაშენიანებასა და გამწვანების პოლიტიკის გადახედვაზე ისაუბრეს.

ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება - დებატები ქუთაისში

რა სჭირდება ქალაქს განვითარებისთვის და მწვანე ფილტვების შესანარჩუნებლად? როგორი უნდა იყოს ურბანული თუ ეკონომიკური გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქის მდგრად განვითერებას მწვანე განზომილების გასაუმჯობესებლად?

მდგრადი განვითარების რა შესაძლებლობები აქვს საქართველოს?

რას ნიშნავს მდგრადი განვითარება და მდგრადი განვითარების როგორი შესაძლებლობა აქვს საქართველოს? აქვს თუ არა საქართველოს მდგრადი განვითარების სტრატეგია?

მწვანე აქტივიზმი ადამიანური გარემოსთვის

გარემოსდაცვითი თემატიკა ქართულ საზოგადოებაში დიდი პოპულარობით რომ არ სარგებლობს, ეს ბიოლის ფონდში თემაზე, “მწვანე აქტივიზმი ადამიანური გარემოსთვის”, გამართულმა დისკუსიამაც დაადასტურა.

ქალაქი და მოქალაქეები - ქალაქგანვითერების სოციალური და პოლიტიკური ასპექტები

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის 2013 წლის პირველი დებატი ქუთაისში მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის ფონზე წარიმართა. შეხვედრის მთავარი ლეიტმოტივი ორ პუნქტად დაიყო: ქალაქგანვითარება ურბანისტიკის მიმართულებით და ქალაქგანვითარება ტურისტულ-ეკონომიკური მიმართულებით.

პოლიტიკის „მწვანე" კონტურები მდგრადი განვითარების კონტექსტში: გლობალური და ადგილობრივი პერსპექტივა

როგორ ხედავენ პოლიტიკის „მწვანე კონტურებს“ მდგრადი განვითარების კონტექსტში ქართველი სპეციალისტები, რომლებისთვისაც გლობალური და ადგილობრივი პრობლემა, ერთნაირად მნიშვნელოვანია.

საქართველოს სატყეო სექტორის რეფორმის ახალი მიმართულებები

ტყეს უნდა ჰყავდეს პატრონი, არსებული კანონმდებლობა შესაცვლელია და  და სატყეო სექტორიც სასწრაფო რეფორმირებას საჭიროებს, ეს ის საკითხებია, რომელზეც  დისკუსიის ყველა მონაწილე თანხმდება. თუმცა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა წარიმართოს ეს რეფორმა, ბიოლის ფონდში გამართული დისკუსიის მომხსენებლებს სხვადასხვა აზრი აქვთ.

თანამონაწილეობითი ქალაქგანვითარება - გზა სოციალური თანხმობისაკენ

ურბანისტიკა ჰბფ-ის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ სფეროს წარმოადგენს, აღნიშნა დისკუსიის დასაწყისში მოდერატორმა გოგი გვახარიამ. ამ თემაზე დისკუსია ფონდში მართლაც არა ერთხელ გამართულა, თუმცა 12 ოქტომბერს გამართული დებატები განსაკუთრებით ინფორმაციული აღმოჩნდა.

სოფლის მეურნეობა კახეთში - გამოწვევბი, წარმატება და პერსპექტივები

2011 წლის 10 მაისს, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს მხარდაჭერით რიგით მეხუთე საჯარო დისკუსიაა გაიმართა. შეხვედრა მიეძღვნა კახეთში სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების განხილვას.

ურბანული ინფრასტრუქტურის გავლენა ბაქოელთა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე

2010 წლის 20 დეკემბერს, ბაქოში, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურმა ოფისმა მოაწყო მრგვალი მაგიდა თემაზე "ურბანული ინფრასტრუქტურის გავლენა ბაქოელთა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე".

რეგიონში დაგეგმილი მსხვილი ინდუსტრიული პროექტები და გარემოსდაცვითი პრობლემატიკა

მსხვილი ინდუსტრიული პროექტები, რაც ფოთსა და რეგიონში ხორციელდება ან დაგეგმილია, შესაძლოა, დიდი ეკოლოგიური პრობლემების მიზეზიც გახდეს. საზოგადოების ყურადღება ეკონომიკური სირთულეების მოგვარებისკენაა ფოკუსირებული.

თბილისის ურბანული განვითარება: მდგომარეობა და პერსპექტივები

ურბანული განვითარების თემატიკა და საზოგადოების დაინტერესება ამ საკითხებით, მიწათმოწყობის გენერალური გეგმა, მისი შედგენის ახლებური პრინციპები, გენგეგმა და მისი მონაწილეები - ამ და სხვა თემებზე გაამახვილეს ყურადღება დისკუსიის მონაწილეებმა.

ქალაქის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები

საქართველოში ეკოლოგიის პრობლემებზე მომუშავე ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენს ქვეყანაში ეკოლოგიის საკითხებს  ერთ ერთ ყველაზე უყურადღებოდ მიტოვებულად მიიჩნევევენ.

ნარჩენების მართვა: თანამედროვე გამოწვევები

საქართველოში არსებული ნარჩენების მართვის სისტემა ვერ აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ქვეყანაში არ არის მოწესრიგებული ნარჩენებს შეგროვების, გატანისა და განთავსების სისტემა. არ ხდება ნარჩენების გადამუშავება და მეორად რესურსად გამოყენება.

ცხოვრების ხარისხი თანამედროვე თბილისში: ურბანული განვითარების ხედვა

რა ემუქრება მწვანე საფარს მაგისტრალის გაყვანის შემთხვევაში, არის თუ არა გაკეთებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ეკოლოგიური და კლიმატოლოგიური ექსპერტიზა, რამდენი საპროექტო ჯგუფი მონაწილეობდა ტენდერში და რა კრიტერიუმებით გაიმარჯვა აღნიშნულმა პროექტმა, რა ჯდება მშენებლობა და რას მოუტანს ქალაქს ამ ტრასის გაყვანა, კონრეტულად რომელი ქუჩები განიტვირთება, რა ტენდენციას ქნის ასეთი ინიციატივები ქალაქის ურბანული განვითარების თვალსაზრისით, რატომ მოეხსნა სტატუსი "აქტიური დასვენების ზონებს", რატომ არ მუშავდება მდგრადი სატრანსპორტო პოლიტიკა?