დებატები თემაზე "მდგრადი განვითარება"

გოგი გვახარია და თამაზ შილაკაძე

ცხოვრების ხარისხი თანამედროვე თბილისში: ურბანული განვითარების ხედვა

რა ემუქრება მწვანე საფარს მაგისტრალის გაყვანის შემთხვევაში, არის თუ არა გაკეთებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ეკოლოგიური და კლიმატოლოგიური ექსპერტიზა, რამდენი საპროექტო ჯგუფი მონაწილეობდა ტენდერში და რა კრიტერიუმებით გაიმარჯვა აღნიშნულმა პროექტმა, რა ჯდება მშენებლობა და რას მოუტანს ქალაქს ამ ტრასის გაყვანა, კონრეტულად რომელი ქუჩები განიტვირთება, რა ტენდენციას ქნის ასეთი ინიციატივები ქალაქის ურბანული განვითარების თვალსაზრისით, რატომ მოეხსნა სტატუსი "აქტიური დასვენების ზონებს", რატომ არ მუშავდება მდგრადი სატრანსპორტო პოლიტიკა?