სასტიპენდიო პროგრამა

Observing Transformation: Adaptation Strategies in the South Caucasus

გამოქვეყნებული: 14 თებერვალი 2014

პუბლიკაცია “Observing Transformation: Adaptation Strategies in the South Caucasus” არის სატიპენდიო ნაშრომების მე-6 კრებული. მასში შესულია 2008 და 2010 წელს სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კვლევები.