მემორანდუმი: რესურსების პოლიტიკა სამართლიანი მომავლისთვის

მემორანდუმი: რესურსების პოლიტიკა სამართლიანი მომავლისთვის

ჩრდილოეთ ამერიკასა და ჩიკაგოში ბიტუმოვანი ქვიშაქვის მოპოვება, აზიასა და აფრიკაში მიწის ფართომასშტაბიანი შესყიდვები, ჩინური ინვესტიციები სამთო მრეწველობაში მეკონგის რეგიონში, ლათინურ ამერიკაში სოიოს წარმოება – ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმის დასადასტურებლად, რომ მსოფლიო რესურსები სიმდიდრის მოხვეჭის დიდი წყაროა. ზემოჩამოთვლილი არღვევს ჩვენი სამყაროს ეკოლოგიურ წონასწორობას და არ არის მიმართული მიღებული შემოსავლების სამართლიანი გადანაწილებისკენ.

ეს მემორანდუმი საშუალებას იძლევა ახლებური თვალით შევხედოთ პოლიტიკას, რომელიც რესურსების გამოყენების გამო ბუნებას, ადამიანებს, სხვადასხვა ძალებს, ინტერესებს და კულტურებს შორის წარმოქმნილი კონფლიქტებს აერთიანებს. ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მიერ მომზადებული ეს მემორანდუმი ეყრდნობა დემოკრატიის, ეკოლოგიის და ადამიანის უფლებების პრინციპებს და წარმოგიდგენთ იმ ძირითად ასპექტებს, რაც სამართლიან და მდგრად რესურსების პოლიტიკას უნდა ედოს საფუძვლად.

პუბლიკაცია

პუბლიკაციის ილუსტრაციები

პუბლიკაციის "რესურსების პოლიტიკა სამართლიანი მომავლისთვის" ყველა ილუსტრაცია ვრცელდება ლიცენზიით CC-BY-NC-ND. ილუსტრაციების ჩამოტვირთვა შესაძლებელია აქ.

პუბლიკაციის შინაარსი

პუბლიკაციის "რესურსების პოლიტიკა სამართლიანი მომავლისთვის" ყველა თავი ვრცელდება ლიცენზიით CC-BY-NC-ND. აქედან შესაძლებელია ცალკეული თავების ჩამოტვირთვა.

Enviromental Protection and Sustainable Development

Ecology and sustainable development are among the important issues South Caucasus Regional Office of the Heinrich Boell Foundation concentrates on. Together with our partners we monitor and analyze recent developments in the field of energy, environmental protection and climate change.