გიორგი მაისურაძე

გიორგი მაისურაძე არის ფილოსოფიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციალური და კულტურული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი. 2008-2013 წლებში ის მუშაობდა ბერლინში, ლიტერატურისა და კულტურის კვლევების ცენტრში მკვლევარის პოზიციაზე. 2001-2006 წლებში გიორგი წერდა სტატიებს რადიო თავისუფლებისთვის. სხვადასხვა დროს ის სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ზაარლანდის უნივერსიტეტში, ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ჰუმბოლტის უნივერსიტეტში ისტორიის, ფილოსოფიისა და კულტურის კვლევების მიმართულებით.