ქეთი გუჯარაიძე
მწვანე ალტერნატივას პოლიტიკის ანალიტიკოსი
ქეთი გუჯარაიძის ფოტო

ქეთი გუჯარაიძეს გარემოს დაცვის სფეროში მუშაობის 20 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. ბოლო 15 წელია ის ქართულ არასამთავრობო გარემოსდაცვით ორგანიზაციაში - მწვანე ალტერნატივაში - მუშაობს. ის პოლიტიკის ანალიტიკოსია. ანალიტიკური სამუშაოს გარდა, ის მართავს ორგანიზაციის ზოგიერთ პროექტს, ასევე, მონაწილეობს ორგანიზაციის საგანმანათლებლო და სხვადასხვა ჯგუფის შესაძლებლობების განვითარებაზე მიმართულ ღონისძიებებში. ქეთი გუჯარაიძის ექსპერტიზის სფეროებია: გარემოსდაცვითი მმართველობა, პოლიტიკა, გარემოსდაცვითი მართვის ინსტრუმენტები, ზემოქმედების შეფასების ინსტრუმენტები, საზოგადოების მონაწილეობა, ადგილობრივ თემთა მობილიზება. 2016 წლიდან ის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის მიწვეული ლექტორია.