ვახტანგ ნაცვლიშვილი

ვახტანგ ნაცვლიშვილი არის საკონსტიტუციო სამართლის მკვლევარი, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი (2017), მაქს პლანკის შედარებითი საჯარო სამართლის ინსტიტუტის მიწვეული მკვლევარი (2017), თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ილინოისის ტექნოლოგიის ინსტუტუტის შედარებითი სამართლის მაგისტრი (2014).