Democratic Political Culture

დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურა

როგორია ემანსიპატორული ბრძოლების ხედვა, რომელიც ფემინიზმს განაახლებს და გამოაღვიძებს? ადგილობრივ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შედგა თუ არა ფემინიზმისა და ნეოლიბერალიზმის ალიანსი? რა როლი უნდა შეასრულოს ფემინისტურმა მოძრაობამ სოციალური სამართლიანობისთვის ბრძოლაში დღევანდელ საქართველოში?

დებატები თემაზე "მონაწილეობითი პოლიტიკა"

როგორ გვხედავენ თავიანთ ისტორიულ და კულტურულ ნარატივებში ჩვენი გადასახედიდან არსებული გლობალური ისტორიის "შემოქმედნი" (დასავლეთი, რუსეთი)? რა ადგილს გვანიჭებენ და რატომ? როგორ ვხედავთ ამ კულტურულ-მენტალურ ორიენტირებში საკუთარ თავს?

ყველა დებატი თემაზე "მონაწილეობითი პოლიტიკა"

დებატები თემაზე "გენდერი და უმცირესობათა უფლებები"

2017 წლის 3 მაისს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფთან და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან თანამშრომლობით გამართა საჯარო დისკუსია "ჰომოფობიური პოლიტიკა თუ პოლიტიკური ჰომოფობია".

ყველა დებატი თემაზე "გენდერი და უმცირესობათა უფლებები"

დებატები თემაზე "ევროპა და სამხრეთ კავკასია"

ნატო-საქართველოს ურთიერთობებს საფუძველი ჯერ კიდევ 1992 წელს ჩაეყარა, როდესაც საქართველო ჩრდილო-ატლანტიკური თანამშრომლობის საბჭოს შეუერთდა. ნატოში გაწევრიანების სურვილი კი საქართველომ 2002 წელს, პრაღაში გამართულ სამიტზე გამოთქვა.

ყველა დებატი თემაზე "ევროპა და სამხრეთ კავკასია"

დებატები თემაზე "მდგრადი განვითარება"

13 ივნისის ტრაგედიამ ნათელი გახადა ის შეცდომები და ნაკლოვანებები, რაც კრიზისების მართვის, გარემოს დაცვის, ურბანული დაგეგმარების, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვის და განხორციელების პოლიტიკას უკავშირდება. სამწუხაროდ, საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის უცნობია, მოხდა თუ არა გადაწყვეტილების მიმღებების მიერ ამ რეკომენდაციების სრულად ან ნაწილობრივ გათვალისწინება და რა რეალური ნაბიჯები იდგმევა სისტემური ხასიათის ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.

ყველა დებატი თემაზე "მდგრადი განვითარება"

დებატები თემაზე "კონფლიქტების ტრანსფორმაცია"

ავტორი

კავკასიის კონფლიქტები, სამწუხაროდ, ვულკანებს ჰგავს. ხანმოკლე და გამანადგურებელ ამოფრქვევებს აქ დიდი ხნით სიწყნარე და უმოქმედობა მოჰყვება ხოლმე.

ყველა დებატი თემაზე "კონფლიქტების ტრანსფორმაცია"

დებატები თემაზე "საბჭოთა წარსულის გააზრება"

„ქართველობისთვის სტალინი, ეროვნული ხატი უფროა, ვიდრე პოლიტიკური მოდელი“ - ასე შეაფასა კვლევის შედეგები სოციოლოგმა იაგო კაჭკაჭიშვილმა.

ყველა დებატი თემაზე "საბჭოთა წარსულის გააზრება"

შესავალი

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო საჯარო დებატებს 2004 წლიდან მასპინძლობს. 2013 წლიდან დებატების გეოგრაფია თბილისიდან ქუთაისსა და ბათუმზე გაფართოვდა. ეს სამი ქალაქი ყოველთვიურად უთმობენ სივრცეს თანამედროვე საქართველოს წინაშე მდგარი მწვავე პოლიტიკური, სოციალური და კულტურული პრობლემების განხილვას. დებატები მიზნად ისახავს წაახალისოს საჯარო დისკუსიები კონსტიტუციური სახელმწიფოს და ინკლუზიური სამოქალაქო საზოგადოების დაფუძნებაზე და ხელი შეუწყოს საჯარო დებატების კულტურის ზრდას.

პუბლიკაცია

ჩარევა სასურველია: საჯარო დებატები ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდში 2013

ჩარევა სასურველია: საჯარო დებატები ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდში 2013

Subscribe to RSSSubscribe to RSS