1989 թ. հայկական սամիզդատում Ռուսաստանի հանդեպ նոր խոսույթի ձևավորումը հայ-ադրբեջանական հակամարտության համատեքստում

1989 թ. հայկական սամիզդատում Ռուսաստանի հանդեպ նոր խոսույթի ձևավորումը հայ-ադրբեջանական հակամարտության համատեքստում

June 12, 2019 by Էվիա Հովհաննիսյան
Heinrich Boell Stiftung Tbilisi Office - South Caucasus Region
pdf
Place of Publication: Tbilisi
Date of Publication: June, 2019
Number of Pages: 30
License: All rights reserved.

Հետազոտության նպատակն է վերլուծել ուշ խորհրդային ժամանակաշրջանի հայկական սամիզդատ մամուլի առանձնահատկությունները և ուսումնասիրել դրանում ներկայացված հայ-ադրբեջանական և հայ-ռուսական հարաբերությունները: 1986 թվականին ԽՍՀՄ-ում ընդունված «Գլասնոստ» (հրապարակայնություն) օրենքը և Ղարաբաղյան հակամարտության աստիճանական սրումը հանգեցրին նրան, որ կարճ ժամանակահատվածում հայ այլախոհական մամուլում լայն տարածում ստացան ազգայնական, հակաադրբեջանական և հակառուսական տրամադրությունները։ Պետք է նշել, որ սա ներքևից վերև ուղղված շարժում էր, քանի որ Խորհրդային Միության պաշտոնական մամուլը ամեն կերպ շրջանցում էր ազգային բովանդակություն ունեցող հարցերը՝ հավատարիմ մնալով «ազգերի բարեկամության» քաղաքականությանը:  

Բանալի բառեր․ այլախոհական գրականություն, սամիզդատ (ինքնահրատ), անկախ մամուլ, ազգային ինքնագիտակցություն։

 

Read in English

0 Comments

Add new comment

Add new comment