ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების გენეზისი

პაატა ზაქარეიშვილი, კონფლიქტოლოგი, სალექციო კურსის "ომი და მშვიდობა" მომხსენებელია. 2018 წლის 8 ნოემბერს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ოფისში, ზაქარეიშვილმა სტუდენტებისთვის ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების ისტორია მიმოიხილა.

პაატა ზაქარეიშვილის პორტრეტი

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო 2018 წლის 1 ნოემბრიდან 2019 წლის იანვრამდე ახორციელებს სალექციო კურსს "ომი და მშვიდობა", რომლის ფარგლებში ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები კითხულობენ მოხსენებებს სამშვიდობო პოლიტიკის, ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების ისტორიის, ომისა და მშვიდობის გაშუქებისა და დოკუმენტაციის, გენდერისა და კონფლიქტის ურთიერთიმიმართების შესახებ. სალექციო კურსის ფარგლებში ჩატარდება 12 ლექცია. ამ ლექციებიდან 3 ლექცია იქნება საჯარო, რომლებსაც წაიკითხავენ ფლორიან მიულფრედი, თომას დე ვაალი და ანდრეას უმლანდი. ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი თავის ვებ-გვერდსა და სოციალურ ქსელებში დაინტერესებულ პირებს გაუზიარებს მომხსენებლების აკადემიურ სტატიებს ინგლისურ და ქართულ ენებზე.

სალექციო კურსში მონაწილეობის მისაღებად წინასწარ გამოცხადდა კონკურსი, რომლის ფარგლებში შემოვიდა 41 განაცხადი. სამოტივაციო წერილის, CV-ის და გასაუბრებების საფუძველზე შეირჩა 27 სტუდენტი, რომლებიც სწავლობენ სოციალურ-პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების, ასევე სამართლის მიმართულებით.

პაატა ზაქარეიშვილის ლექცია ეხებოდა ქართულ-აფზახური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების გენეზისს. ვრცლად ლექციის მოსმენა შეგიძლიათ მოცემულ ბმულზე:

ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების გენეზისი - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnailWatch on YouTube