პოდკასტი: პატრიარქატი კაცების არყოფნაში

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის პოდკასტი წარმოგიდგენთ ინტერვიუს ფემინისტ მკვლევარ თამთა თათარაშვილთან.

სომხეთი, ქალი მიწაზე მუშაობს

თამთა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის პროგრამის დოქტორანტი, და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სტიპენდიანტია.

პოდკასტში ვსაუბრობთ თამთას კვლევაზე, რომელიც სომხეთის მაგალითზე სწავლობს მიგრაციის და გენდერული ურთიერთობების კავშირებს, აღწერს რა პატრიარქალურ გარემოს სომხეთის იმ რეგიონებში, სადაც მამაკაცების დიდი ნაწილი მიგრაციულ შრომაშია ჩართული.

ეს გარე შინაარსი მოითხოვს თქვენს თანხმობას. გთხოვთ გაითვალისწინოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

video-thumbnailOpen external content on original site