ქსელის პროექტები

დამატებითი პროექტები

კატო მიქელაძე - ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები

2013 წლის ივლის-დეკემბერში განხორციელებული პროექტის მიზანი ადრეული მეოცე საუკუნის ფემინისტი აქტივისტის კატო მიქელაძის თაობაზე ფართო საზოგადოებრიობისთვის გაცნობა იყო.

საზაფხულო სკოლა ვალეში

2010 წლის ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სასტიპენდიო პროგრამამ (პროგრამა სათავეს იღებს 2003 წლიდან), საფუძველი დაუდო ახალგაზრდა მკვლევართა პროფესიული ქსელის შექმნას სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში. პროფესიული ქსელის ორი ორგანიზაციის დაფუძნებაში მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვით ახალი სოციალური სწავლებების ინსტიტუტსა (INSS, სომხეთი) და სოციალური პრაქტიკის შემსწავლელ ცენტრს (CSSP, საქართველო).

პროგრამის შესახებ

2003-14 წლებში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი ყოველწლიურ ”ადგილობრივ” სასტიპენდიო პროგრამას ატარებდა სამხრეთ კავკასიაში სოციალური მეცნიერებების სფეროში დაკავებული ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის.

პუბლიკაცია

Changing Identities: Armenia, Azerbaijan, Georgia

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო წარმოგიდგენთ სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში შესრულებული საუკეთესო ნაშრომების კრებულს. პუბლიკაცია მკითხველს სთავაზობს სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში მიმდინარე სოციალური და კულტურული ტრანსფორმაციების ანალიზს.

Subscribe to RSSSubscribe to RSS