ქსელის პროექტები

დამატებითი პროექტები

კატო მიქელაძე - ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები

2013 წლის ივლის-დეკემბერში განხორციელებული პროექტის მიზანი ადრეული მეოცე საუკუნის ფემინისტი აქტივისტის კატო მიქელაძის თაობაზე ფართო საზოგადოებრიობისთვის გაცნობა იყო.

საზაფხულო სკოლა ვალეში

2010 წლის ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სასტიპენდიო პროგრამამ (პროგრამა სათავეს იღებს 2003 წლიდან), საფუძველი დაუდო ახალგაზრდა მკვლევართა პროფესიული ქსელის შექმნას სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში. პროფესიული ქსელის ორი ორგანიზაციის დაფუძნებაში მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვით ახალი სოციალური სწავლებების ინსტიტუტსა (INSS, სომხეთი) და სოციალური პრაქტიკის შემსწავლელ ცენტრს (CSSP, საქართველო).

პუბლიკაცია

კერძოდან საჯარომდე - სოციალური სივრცის ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში

მოცემული პუბლიკაცია აერთიანებს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში მომზადებულ 11 სტატიას.

Subscribe to RSSSubscribe to RSS