პუბლიკაციების პრეზენტაცია "ევროპის ახალი პოლიტიკური ლანდშაფტი: მწვანე პოლიტიკის ისტორია გერმანიასა და საქართველოში"

პუბლიკაციების პრეზენტაცია "ევროპის ახალი პოლიტიკური ლანდშაფტი: მწვანე პოლიტიკის ისტორია გერმანიასა და საქართველოში"

ევროპის ახალი პოლიტიკური ლანდშაფტი: მწვანე პოლიტიკის ისტორია გერმანიასა და საქართველოში

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი გთავაზობთ 2014 წლის 5 ივნისის ღონისძიების "ევროპის ახალი პოლიტიკური ლანდშაფტი: მწვანე პოლიტიკის ისტორია გერმანიასა და საქართველოში" ვიდეო ჩანაწერს.