სამხრეთ კავკასიის რეგიონული კონფერენცია მეხსიერების პოლიტიკაზე

რატომ უნდა ვისაუბროთ მეხსიერების პოლიტიკაზე?

დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი და ქეთევან გურჩიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საუბრობენ მეხსიერების პოლიტიკის მნიშვნელობაზე საზოგადოებრივ ცხოვრებასა თუ პოლიტიკაში

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი - სამხრეთ კავკასიის რეგიონი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიასთან ერთად ატარებს სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ კონფერენციას მეხსიერების პოლიტიკაზე.

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი, თავის პარტნიორებთან ერთად, ხელს უწყობს კვლევასა და დისკუსიას მეხსიერების პოლიტიკის სხვადასხვა საკითხზე, რათა თავისი წვლილი შეიტანოს  საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა წარსულის გააზრების საქმეში და მხარი დაუჭიროს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების დემოკრატიულ განვითარებას. 

რატომ არის მნიშვნელოვანი მეხსიერების პოლიტიკა? დღე I (2019)

საბჭოთა წარსულის გადააზრება მეხსიერების სწავლებაში, დღე II (2019)