ჩვენი სტაჟიორები

2024 წელს, სტაჟირების ადგილები ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის და ერევნის ოფისებში შევსებულია. 2025 წლისთვის კი განაცხადების მიღება შესაძლებელია 2024 წლის 30 სექტემბრამდე. აპლიკანტებს მოეთხოვებათ წარმოაჩინონ სამხრეთ კავკასიის რეგიონის და მწვანე საკითხების მიმართ ცოდნა და ინტერესი. აპლიკანტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას, ასევე მნიშვნელოვანია მეორე ენის ცოდნა, რომელიც შესაძლებელია იყოს გერმანული, ქართული, სომხური ან აზერბაიჯანული. გამოგზავნეთ CV და სამოტივაციო წერილი ინგლისურ ენაზე, მისამართზე info@ge.boell.org. სტაჟიორების სამუშაო დრო ანაზღაურებული იქნება მცირედი სტიპენდიით.