საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა - პუბლიკაციები

ევროპის “ენერგეტიკული გაერთიანება” და რეფორმები საქართველოს ენერგეტიკაში

გამოქვეყნებული: 8 იანვარი 2018

წიგნი წარმოადგენს პუბლიკაციების კრებულს, რომელიც მომზადდა ანალიტიკური ცენტრის «მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის» (WEG) მიერ განხორციელებული და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დაფინანსებული პროექტის «ენერგეტიკული რეფორმების ხელშეწყობა საქართველოში ცნობიერების გაზრდისა და სამოქალაქო სექტორის, მედიისა და საჯარო მოხელეთა შესაძლებლობების განვითარებით» ფარგლებში.

სამხრეთ კავკასია და თურქეთი: მე-20 საუკუნის ისტორიის გაკვეთილები

გამოქვეყნებული: 14 თებერვალი 2014

პუბლიკაცია "სამხრეთ კავკასია და თურქეთი: მე-20 საუკუნის ისტორიის გაკვეთილები" არის კრებული, რომელშიც შესულია აზერბაიჯანელი, სომეხი, ქართველი და თურქი ავტორების სამეცნიერო სტატიები.