სამხრეთ კავკასია და თურქეთი: მე-20 საუკუნის ისტორიის გაკვეთილები

სამხრეთ კავკასია და თურქეთი: მე-20 საუკუნის ისტორიის გაკვეთილები

სამხრეთ კავკასია და თურქეთი: მე-20 საუკუნის ისტორიის გაკვეთილები
14 თებერვალი 2014
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 2012
გვერდების რაოდენობა: 212
License: All rights reserved.
Language of Publication: ინგლისური
ISBN: 978-9941-0-4390-1

პუბლიკაცია "სამხრეთ კავკასია და თურქეთი: მე-20 საუკუნის ისტორიის გაკვეთილები" არის კრებული, რომელშიც შესულია აზერბაიჯანელი, სომეხი, ქართველი და თურქი ავტორების სამეცნიერო სტატიები.

შინაარსი:

Sergey Rumyantsev. Introduction. "History Lessons" in the Year of "Anniversary"

Part 1. Beginning of the 20th Century: “Recent” Past

Ilham Abbasov. Azerbaijan from 1918-1920s: Experience of Deconstruction of the Myths about “Eternal Friendship” and “Bitter Enmity”
Satenik Mkrtchyan. The Republic of Armenia’s Neighbours at the Late 19th and Early 20th Centuries in Contemporary World History Textbooks
Nino Chikovani. The Images of Self and Neighbours in Georgian History Textbooks: Representation of the Events of the Beginning of the 20th Century in the Post-Soviet Period
Ceyhan Suvari. The Effect of Religious Identity on the Construction of Otherness: Perception Of Armenian Identity in the Turkish Education System

Part 2. The End of the 20th Century: Searching for New Interpretations

Sevil Huseynova. Azerbaijan in the Late 20th – Early 21st Centuries: Ethnic Boundaries in the Context of Relations with “Neighbours”
Mikael Zolyan. Writing the History of Present: The Post-Soviet Period in Armenian History Textbooks
Ruslan Baramidze. April 9, 1989 as a Site of Memory: The Policy of Commemoration and History Teaching in Georgia
Elif Kanca. The “Single Nation, Two States” Idea: Turkey-Azerbaijan Relations in the Post-Soviet Period

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება