მწვანე ქალაქი

მწვანე ქალაქი

ბაქო და მასშტაბური ღონისძიებებით განპირობებული საქალაქო ცვლილებები

პოსტ-ინდუსტრიულ ეპოქაში, როდესაც  მსოფლიოს გარშემო ქალაქები ქალაქის ტერიტორიული განვითარებისთვის სამეწარმეო მიდგომას ირჩევენ, საქალაქო პოლიტიკაში მასშტაბურ სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებათ (Harvey, 1989).

ავტორი David Gogishvili

პროექტები და ღონისძიებები

თბილისის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფციის შემუშავება "პარალელური განვითარების" მაგალითზე და საჯარო მონაწილეობის პრინციპზე დაფუძნებით (2017)

(დასრულებული პროექტი) 2017 წელს საქართველოს არქიტექტორთა ინსტიტუტმა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან ერთად განახორციელა პროექტი "თბილისის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფციის შემუშავება "პარალელური განვითარების" მაგალითზე და საჯარო მონაწილეობის პრინციპზე დაფუძნებით".

ქალაქის მწვანე ფორუმი

"ქალაქის მწვანე ფორუმი" ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის, გოეთეს ინსტიტუტის და DVV International-ის ახალი ინიციატივაა, რომელიც საზოგადოებას სთავაზობს სივრცეს ურბანული განვითარების საკითხებზე მუშაობის, არსებული პრობლემების გააზრების და უკეთესი სტრატეგიების განსაზღვრისთვის.

დისკუსიები

ქალაქი ნავთობის შემდეგ: ქალაქის მომავლის ისტორია

როგორ შეიცვლება ქალაქები, როდესაც წიაღისეულ (ტრადიციულ) ენერგიებს სრულად ჩაანაცვლებს განახლებადი ენერგიის წყაროები? რა გავლენას მოახდენს ენერგიის ალტერნატიული წყაროები საქალაქო სატრანსპორტო სისტემაზე, მდგარადობისა და მობილურობის პოლიტიკაზე? როგორ შეიცვლება ქალაქის იერსახე გლობალიზაციის ფონზე?

ვის ეკუთვნის ქალაქი: თვითმმართველობა და ურბანული პოლიტიკა

როგორ წარმოუდგენია ხალხის მიერ არჩეულ ქალაქის ხელისუფლებას საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ქალაქის წინაშე არსებული პრობლემების მასთან ერთად გადაწყვეტა? როგორ ხედავს თბილისის და მისი მოსახლეობის წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის გზებს ერთი მხრივ, ქალაქის ხელისუფლება და მეორე მხრივ, სამოქალაქო საზოგადოება?

ყველა დისკუსია თემაზე "ქალაქი და ქალაქგანვითარება"

სტატიები

კოპენჰაგენიდან თბილისამდე

„განვითარებული ქვეყანა ის კი არაა, სადაც ღარიბებსაც კი
მანქანა ჰყავთ. განვითარებული ის ქვეყანაა, სადაც მდიდარი ხალხი
საჯარო ტრანსპორტით დადის“.
გუსტავო პეტრო, ბოგოტას მერი

ავტორი ცირა გვასალია, ლიბერალი

მწვანე ქალაქის უტოპია? გარემოსდაცვითი საკითხები ადგილობრივ არჩევნებში

საქართველოს საპრეზიდენტო, საპარლამენტო თუ ადგილობრივ არჩევნებში გარემოსდაცვითი თემები არასოდეს ყოფილა პრიორიტეტული, თუ არ ჩავთვლით 1992 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, სადაც ეკოლოგიური თემების მიმართ განსაკუთრებული მგრძნობელობის მქონე მაშინდელმა „მწვანეთა პარტიამ“ საზოგადოების გარკვეულ ფენებში პოპულარობის მოპოვება და პარლამენტში  11 მანდატით შესვლა მოახერხა.

ავტორი თაკო ანთიძე

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მწვანე ოფისი

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი მწვანე პოლიტიკური ფონდია და პირველ რიგში, საკუთარი მაგალითით ცდილობს მის პარტნიორებს და ფართო საზოგადოებას დაანახოს, რომ თითოეული ადამიანი პასუხისმგებელია, როგორც სოციალური, ისე ბუნებრივი გარემოს წინაშე.

What is the German Energiewende

ეკოლოგია და მდგრადი განვითარება

ეკოლოგია და მდგრადი განვითარება ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვცდილობთ თვალი მივადევნოთ და გავაანალიზოთ რიგი მნიშვნელოვანი მოვლენებისა, რომელიც რეგიონში გარემოს დაცვის, ენერგეტიკის და კლიმატის ცვლილების პოლიტიკას უკავშირდება.

პუბლიკაცია

ქალაქი ნავთობის შემდეგ: ქალაქის მომავლის ისტორია

როგორ შეიცვლება ქალაქები, როდესაც წიაღისეულ (ტრადიციულ) ენერგიებს სრულად ჩაანაცვლებს განახლებადი ენერგიის წყაროები? რა გავლენას მოახდენს ენერგიის ალტერნატიული წყაროები საქალაქო სატრანსპორტო სისტემაზე, მდგარადობისა და მობილურობის პოლიტიკაზე? როგორ შეიცვლება ქალაქის იერსახე გლობალიზაციის ფონზე?

Subscribe to RSSSubscribe to RSS