სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე: რთული რეალობა და დიდი მოლოდინები

სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე: რთული რეალობა და დიდი მოლოდინები

ფონდის საიუბილეო კონფერენციის „ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის 10 წელი რეგიონში: სამხრეთ კავკასია გზაჯვარედინზე” მასალები. 5-6 ივნისი, 2013. თბილისი