Azerbaijan

English

1989: History Competition

The South Caucasus Regional Office of the Heinrich Boell Foundation anannounces the competition for small research grants for applicants from Azerbaijan. The deadline for submitting the applications is January 14, 2019.

Azərbaycan Demokratik Respublikası (1918-1920): Yaranması, əsas mərhələlər və irsi

Azərbaycan Demokratik Respublikasının (ADR) meydana gəlməsi şübhəsiz Qafqazda və onun ətrafında gedən geniş miqyaslı proseslərin məhsulu idi. Çar Rusiyasında və onun Qafqazdakı ərazilərinin qonşuluğunda - Osmanlı İmperiyası və İranda baş verən dəyişikliklərin də ciddi təsiri var idi. ADR elitasının həm müsəlman, həm də qeyri-müsəlman çevrələri Romanovların hamiyyətinin son dövründə təşəkkül tapmışdı. English

By Zaur Gasimov

100 years after: the countries of the South Caucasus from the declaration of independence till 2018

In order to commemorate 100 years anniversary since the declaration of independence of Armenia, Azerbaijan and Georgia, the Heinrich Boell Foundation presents analytical articles that on the one hand, reflect on the main foreign and internal priorities of the first republics and on the other hand, analyze what is the impact of the short-lived experiences of statehood on the democratic political culture of the South Caucasus.

(Nagorno-) Karabakh – The Danger of Getting Used to a Conflict

From the outset, Germany’s chairmanship of the OSCE, in 2016, promised to be fraught with sizable challenges. One of these challenges came from the recent developments in the South Caucasus, which demonstrated with renewed force that national boundaries in the post-Soviet space, and thus the security situation, are still far from stable.

By Nino Lejava

Pages