დღე 1. 12 ნოემბერი

Treating Covid-19

11:00 - 11:15 მწვანე აკადემიის გახსნა / გაცნობა

11:15 - 12:15 ძირითადი მოხსენება: კოვიდ-19 და მისი სოციო-ეკონომიკური შედეგები

  • სვენ გიგოლდი, ევროპარლამენტის წევრი, მწვანეთა ჯგუფის / ევროპული თავისუფალი ალიანსის წევრი

მოდერაცია: შტეფან მაისტერი, თბილისის ოფისის ხელმძღვანელი, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი

12:15 - 12:30 შესვენება

12:30 - 13:00 მონაწილეების გაცნობა

13:00 - 14:30 დისკუსია: კოვიდ-19 და მისი შედეგები საქართველოსთვის

მოდერატორი: ლილია ჩიხლაძე, პროგრამის კოორდინატორი, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი

პროგრამა სრულად