დღე 2. 13 ნოემბერი

Housing Policy in times of Covid 19

11:00 - 11:30 ვირტუალური ექსკურსია თბილისში

11:30 - 13:00 დისკუსია: სახელმწიფოს როლი (ან მისი არარსებობა) ქალაქში

მოდერატორი: თამარ ანთიძე, პროგრამის კოორდინატორი, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი

13:00 - 13:15 შესვენება

13:15 - 14:45 დისკუსია: საბინაო პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპასა და სამხრეთ კავკასიაში 

მოდერაცია: ანანო ცინცაბაძე, ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო

პროგრამა სრულად