ფემინიზმი და გენდერული დემოკრატია

გადარჩენილი ქალები - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube
ფემინისტური საკითხავი

ფემინისტური საკითხავი

აქ წარმოდგენილი თარგმანები საქართველოში გენდერის კვლევების სხვადასხვა კურსის სილაბუსებში უკვე მოიძებნება. მოხარულები ვართ, რომ მაღალი დაინტერესიდან გამომდინარე, კრებულის მეორე გამოცემა უკვე მკითხველის ხელშია.
ავტობუსის მძღოლი ქალი, ილუსტრაცია

ქალები მასკულინურ პროფესიებში

ნაშრომი წარმოადგენს ფემინისტურ კვლევას, რომლის მიზანია გამოკვეთოს სუბიექტის პერსპექტივა და ცდილობს, სუბიექტის პოზიციიდანვე ახსნას სამყარო და სოციალური ურთიერთობები. 
ქალები ექსტრაქტივისტულ ზონებში მუშაობენ

ქალები ექსტრაქტივისტულ ზონაში

საქართველოში სოფლად მცხოვრები ქალები მრავალშრიან დისკრიმინაციას განიცდიან და არაერთი გამოწვევის წინაშე დგანან, იქნება ეს ეკონომიკურ, ჯანდაცვის, იურიდიულ და სოციალურ ან, თუნდაც, ფსიქოლოგიურ სერვისებზე წვდომის ნაკლებობა თუ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის შესაძლებლობების სიმწირე.

მსგავსი თემები