ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილება

ენერგეტიკული სიღარიბე და მოწყვლადი მომხმარებლები საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 თებერვალი 2019

პუბლიკაცია მომზადებულია ორგანიზაციის "მსოფლიო გამოცდილება საქართველოს" (WEG) მიერ,  ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონის თბილისის ოფისის მხარდაჭერით.