მწვანე აკადემია

მწვანე აკადემია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის პროექტია, რომლის მიზანია მწვანე საკითხების აქტუალიაზება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სოციალურ და პოლიტიკურ განვითარებაში. მწვანე აკადემია კრიტიკულად აანალიზებს საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის სოციო-ეკონომიკური განვითარების გამოცდილებას, განიხილავს მიკრო და მაკრო მასშტაბების ალტერნატივებს და ცდილობს გადაკვეთის წერტილების იპოვოს საქართველოში და რეგიონში არსებული სხვადასხვა სოციალური მოძრაობების აქტორებს შორის.

 

მწვანე აკადემია 2022 - რეგიონული პლატფორმა ახალგაზრდა აქტივისტების და მეცნიერებისთვის

ვიდეოში მწვანე აკადემია 2022-ის მონაწილეები, საბჭოს წევრები და ორგანიზატორები საუბრობენ აკადემიის მთავარ თემებზე, ასევე იმ გამოცდილებებზე და ცოდნებზე, რომელიც ლექციების, კინო-ჩვენებების, საველე გასვლების თუ ცოდნის ურთიერთგაცვლით მიიღეს.

მწვანე აკადემია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის პროექტია, რომლის მიზანია მწვანე საკითხების აქტუალიაზება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სოციალურ და პოლიტიკურ განვითარებაში.

Green Academy 2022 - a regional platform for young activists, scientists and politicians - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

გიორგი მაისურაძე: სახელმწიფოს როლი დამოუკიდებელ საქართველოში

გიორგი მაისურაძე: სახელმწიფოს როლი დამოუკიდებელ საქართველოში - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

თამარ ცხადაძე: სახელმწიფო და საზოგადოება პანდემიის პერიოდში

თამარ ცხადაძე: სახელმწიფო და საზოგადოება პანდემიის პერიოდში - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

აროშვილი: პანდემიის სოციალური და ეკონომიკური განზომილება

ალექსანდრა აროშვილი: პანდემიის სოციალური და ეკონომიკური განზომილება - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ "მწვანე აკადემიაზე"

მწვანე აკადემიის შესახებ - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

მწვანე აკადემიის მონაწილეების კვლევები

ყდა: არაფორმალური სამოქალაქო ჯგუფების ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

არაფორმალური სამოქალაქო ჯგუფების ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

კვლევა - არაფორმალური სამოქალაქო ჯგუფების ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მწვანე აკადემიის მცირე გრანტების პროექტის ფარგლებში მომზადდა. 

აკადემიები

მწვანე აკადემია 2017

Green Academy 2017 - Connect the Struggles - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

სვანების ფიცი გიგანტური ჰესების წინააღმდეგ

სვანების ფიცი გიგანტური ჰესების წინააღმდეგ - ლუკა ნახუცრიშვილი - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

შეხვედრა მწვანე აქტივისტებთან რეგიონებიდან

შეხვედრა მწვანე აქტივისტებთან აჭარიდან, პანკისიდან, სვანეთიდან და ყაზბეგიდან მწვანე აკადემიაზე - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

სოციალური მოძრაობები და პროტესტის არტიკულაციის ფორმები

სოციალური მოძრაობები და პროტესტის არტიკულაციის ფორმები - გიორგი მაისურაძე - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

მწვანე ქსელი

მწვანე აკადემიის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს მდგრადი განვითარების პრინციპების საფუძველზე ალტერნატიული პოლიტიკის ხედვებისა და მიდგომების შემუშავებისთვის პლატფორმის შექმნა მნიშვნელოვანი სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემების გადასაწყვეტად სამხრეთ კავკასიაში. აქ ნახავთ ინფორმაციას აკადემიის მონაწილეების თანამშრომლობისა და გამოცდილების გაზიარების შესახებ.

ვრცლად