მწვანე აკადემია

მწვანე აკადემია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის პროექტია, რომლის მიზანია მწვანე საკითხების აქტუალიაზება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სოციალურ და პოლიტიკურ განვითარებაში. მწვანე აკადემია კრიტიკულად აანალიზებს საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის სოციო-ეკონომიკური განვითარების გამოცდილებას, განიხილავს მიკრო და მაკრო მასშტაბების ალტერნატივებს და ცდილობს გადაკვეთის წერტილების იპოვოს საქართველოში და რეგიონში არსებული სხვადასხვა სოციალური მოძრაობების აქტორებს შორის.

 

მწვანე აკადემია 2022 - რეგიონული პლატფორმა ახალგაზრდა აქტივისტების და მეცნიერებისთვის

ვიდეოში მწვანე აკადემია 2022-ის მონაწილეები, საბჭოს წევრები და ორგანიზატორები საუბრობენ აკადემიის მთავარ თემებზე, ასევე იმ გამოცდილებებზე და ცოდნებზე, რომელიც ლექციების, კინო-ჩვენებების, საველე გასვლების თუ ცოდნის ურთიერთგაცვლით მიიღეს.

მწვანე აკადემია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის პროექტია, რომლის მიზანია მწვანე საკითხების აქტუალიაზება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სოციალურ და პოლიტიკურ განვითარებაში.

გიორგი მაისურაძე: სახელმწიფოს როლი დამოუკიდებელ საქართველოში

თამარ ცხადაძე: სახელმწიფო და საზოგადოება პანდემიის პერიოდში

აროშვილი: პანდემიის სოციალური და ეკონომიკური განზომილება

ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ "მწვანე აკადემიაზე"

მწვანე აკადემიის მონაწილეების კვლევები

ყდა: არაფორმალური სამოქალაქო ჯგუფების ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

არაფორმალური სამოქალაქო ჯგუფების ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

კვლევა - არაფორმალური სამოქალაქო ჯგუფების ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მწვანე აკადემიის მცირე გრანტების პროექტის ფარგლებში მომზადდა. 

აკადემიები

მწვანე აკადემია 2017

სვანების ფიცი გიგანტური ჰესების წინააღმდეგ

შეხვედრა მწვანე აქტივისტებთან რეგიონებიდან

სოციალური მოძრაობები და პროტესტის არტიკულაციის ფორმები

მწვანე ქსელი

მწვანე აკადემიის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს მდგრადი განვითარების პრინციპების საფუძველზე ალტერნატიული პოლიტიკის ხედვებისა და მიდგომების შემუშავებისთვის პლატფორმის შექმნა მნიშვნელოვანი სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემების გადასაწყვეტად სამხრეთ კავკასიაში. აქ ნახავთ ინფორმაციას აკადემიის მონაწილეების თანამშრომლობისა და გამოცდილების გაზიარების შესახებ.

ვრცლად