დღე 3. 14 ნოემბერი

11:00 - 12:30 შეხვედრა მწვანე აქტივისტებთან რეგიონებიდან

  • მიშო ჯიბლაძე, რივიერას კამპანია ბათუმში;
  • თიკო მაღედანი, მოძრაობა "გავიგუდეთ";
  • ზაზა წიკლაური, მოძრაობა კაშხლების წინააღმდეგ, სტეფანწმინდა;
  • თამთა მეტრეველი, მოძრაობა ონის კასკადის წინააღმდეგ, ონი;
  • მაკა სულაძე, მოძრაობა ნამოხვანში დაგეგმილი ჰესის წინააღმდეგ (tbc)

მოდერატორი: თამარ ანთიძე, პროგრამის კოორდინატორი, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი

12:30 - 12:40 შესვენება

12:40 - 13:40 დისკუსია: სოციალური მოძრაობები და ცვლილებების პოტენციალი

  • ივა ჩუკიჩი, არქიტექტორი, აქტივისტი, ბელგრადი;
  • აგნეს გაგი, სოციალური მოძრაობების მკვლევარი, საზოგადოებრივი სოციოლოგიის გაერთიანება "Helyzet"-ის წევრი, უნგრეთი

მოდერატორი: ლელა რეხვიაშვილი, მკვლევარი, ლაიბნიცის რეგიონალური გეოგრაფიის უნივერსიტეტი

13:40 - 14:00 შესვენება

14:00 - 15:30 ლექცია: სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოს 30-წლიანი პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის კონტექსტში

  • ნინო ხელაია, დოქტორანტი, ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, ბერლინი

15:30 - 16:00 შესვენება

16:00 - 17:30 პარალელური სესიები

სესია 1. დისკუსია და კვლევის პრეზენტაცია: ჯენტრიფიკაცია და ჩაკეტილი სამეზობლოები თბილისში

მომხსენებლები:

სესია 2. დისკუსია და კვლევის პრეზენტაცია: მიგრაციის გენდერული ასპექტები 

მომხსენებლები:

მოდერატორი: მაია ბარქაია, გენდერის სპეციალისტი

პროგრამა სრულად