ყველა პუბლიკაცია "კონფლიქტების ტრანსფორმაცია"

კონფლიქტების ტრანსფორმაცია

საზღვრებს მიღმა. კონფლიქტი და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს სტატიებს კრებულს, რომელიც თავდაპირველად 2015 წელს გერმანულ ენაზე გამოსცა გერმანულმა ინტერდისციპლინურმა აკადემიურმა ჟურნალმა Osteuropa (7-10/2015). მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მიერ ინიცირებული გერმანულენოვანი კრებული თავდაპირველად ევროპულ აუდიტორიაზე იყო გათვლილი, გადავწყვიტეთ, რომ ის ქართველი მკითხველისთვისაც ხელმისაწვდომი გაგვეხადა.

სამხრეთ კავკასია და თურქეთი: მე-20 საუკუნის ისტორიის გაკვეთილები

პუბლიკაცია "სამხრეთ კავკასია და თურქეთი: მე-20 საუკუნის ისტორიის გაკვეთილები" არის კრებული, რომელშიც შესულია აზერბაიჯანელი, სომეხი, ქართველი და თურქი ავტორების სამეცნიერო სტატიები.

Beyond the Karabakh Conflict: The Story of Village Exchange

1980-იანი წლების მეორე ნახევარში, მთიან ყარაბაღში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამხედრო დაპირისპირების დასაწყისში, ჩრდილოეთ სომხეთში მდებარე სოფელში - ყიზილ-შაფაგში მცხოვრები აზერბაიჯანელები საკუთარი ინიციატივით შეხვდნენ აზერბაიჯანულ სოფელში - კერქენჯში მცხოვრებ სომხებს და შეთანხმდნენ თავიანთი სოფლების მშვიდობიან გაცვლაზე.

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტები 15: კონფლიქტი და მიგრაცია / Аспекты Грузино-Абхазского конфликта 15: конфликт и миграции

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტების მე-15 ტომში შესულია 2008 წლის ივნისში სტამბულში ჩატარებული კონფერენციის "კონფლიქტი და მიგრაცია: ქართულ-აფხაზური მაგალითი ევროპულ კონტექსტში".

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტები 14: როგორ აისახება საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანება ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე / Аспекты Грузино-Абхазского конфликта 14: Возможные последствия вступления Грузии в НАТО для Грузино-Абхаского мирного процесса

პუბლიკაციაში შესულია 2007 წლის 12-15 ივნისს სტამბულში ჩატარებული კონფერენციის "როგორ აისახება საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანება ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე?" მრავალმხრივი შეხვედრების მასალალები.

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტები 13: საქართველოს და აფხაზეთის პერსპაქტივები შავი ზღვის ინტეგრაციის კონტექსტში/Аспекты Грузино-Абхазского конфликта 13: Перспективы для Грузии и Абхазии в контексте черноморской интеграции

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტების მე-13 ტომში შესულია 2006 წლის ივნისში სტამბულში ჩატარებული კონფერენციის "პერსპექტივები საქართველოს და აფხაზეთისთვის შავი ზღვის ინტეგრაციის კონტექსტში'.

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტები 12: რუსეთის როლი: მითი და რეალობა / Аспекты Грузино-Абхазского конфликта: Роль России: мифы и реалии

პუბლიკაციაში შესულია 2005 წლის 28-29 ივნისს მოსკოვში ჩატარებული კონფერენციის "რუსეთის როლი: მითი და რეალობა" მასალები.

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტები 11: რუსეთის ფაქტორი / Аспекты Грузино-Абхазского конфликта 11: Обсуждение российского фактора

პუბლიკაცია წარმოადგენს 2004 წელს მოსკოვში ორგანიზებული ქართულ-აფხაზური შეხვედრის მასალების კრებულს.