ლგბტ ვებ-დოსიე

დოსიე: ლგბტ ადამიანების მდგომარეობა სამხრეთ კავკასიაში

2012 წელი განსაკუთრებული წელი იყო ლგბტ თემისთვის და ლგბტ მოძრაობის განსაჯაროებისთვის სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში. აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში იდენტობის, სექსუალური განსხვავებულობის/მრავალფეროვნების და სოციალური კონსტრუქტების  შესახებ მწვავე საკითხების დაყენების თვალსაზრისით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა.

შესავალი

უცხო საკუთარ საზოგადოებაში: ლესბი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსენდერი (ლგბტ) ადამიანების მდგომარეობა სამხრეთ კავკასიაში, 2012

2012 წელი განსაკუთრებული წელი იყო ლგბტ თემისთვის და ლგბტ მოძრაობის განსაჯაროებისთვის სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში. აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში იდენტობის, სექსუალური განსხვავებულობის/მრავალფეროვნების და სოციალური კონსტრუქტების  შესახებ მწვავე საკითხების დაყენების თვალსაზრისით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა.

ავტორი ნინო ლეჟავა

ლგბტ-უფლებები სამხრეთ კავკასიაში

ომები, სახელმწიფოებრიობის რღვევა, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები - სამხრეთ კავკასიის სამივე სახელმწიფო: სომხეთი, საქართველო და აზერბაიჯანი საბჭოთა კავშირის დაშლიდან ათ წელიწადზე მეტ ხანს იდგა ეგზისტენციალური გამოწვევების წინაშე. სახელმწიფოებრივი სტრუქტურების კონსოლიდაციის, ტერიტორიული კონფლიქტების თუნდაც დროებით გაყინვის და დასავლეთ ევროპასთან დაახლოების შემდეგ ყურადღების ცენტრში სექსუალური უმცირესობების უფლებები მოექცა.

ავტორი სილვია შტობერი

აზერბაიჯანი

ილუზია და რეალობა ბაქოში: ლგბტ-უფლებები აზერბაიჯანში

აზერბაიჯანის დედაქალაქი ბაქო 2012 წლის ევროვიზიის მუსიკალურ კონკურსს მომზადებული შეხვდა. ყველა სტუმარი გულღიად მიიღეს. „ბაქო ძალზე გახსნილი და ლიბერალური იყო“, ამგვარად აღწერს ქალაქში არსებულ განწყობას Stern.de-ს ჟურნალისტი იენს მაიერი.

ავტორი სილვია შტობერი

საქართველო

საქართველო: თანამედროვეობას და შუასაუკუნეებს შორის

სამხრეთ კავკასიაში ლგბტ-უფლებებისთვის ბრძოლის თვალსაზრისით 2012 წლის 17 მაისი ისტორიული თარიღია. ამ დღეს, რომელსაც მთელს მსოფლიოში აღნიშნავენ როგორც ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეს, საქართველოს დედაქალაქის ცენტრში თავდაპირველად აქტივისტთა ჯგუფის დემონსტრაცია გაიმართა, რომლის მონაწილეებიც სექსუალური უმცირესობების უფლებათა დაცვას მოითხოვდნენ.

ავტორი სილვია შტობერი

სომცხეთი

სომხეთი: ჩაკეტილი საზოგადოება

სერგო ფარაჯანოვი სომხების სიამაყეა. იგი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური კინორეჟისორია, რის გამოც კოლეგები მას ისევე განადიდებენ, როგორც ფრანგები ჟან-ლუკ გოდარს. თუმცა იმ ფაქტზე, რომ 1990 წელს გარდაცვლილ ფარაჯანოვს საბჭოთა კავშირის დროს ჰომოსექსუალიზმის ბრალდებით გადასახლებაში ხუთი წლის გატარება მოუწია, როგორც წესი არავინ არაფერს ამბობს.

ავტორი სილვია შტობერი

In English

Dossier: Situation of LGBT people in South Caucasus

2012 was a special year in terms of publicity of LGBT community and LGBT movement in all three South Caucasian countries. Several important steps have been made towards raising acute issues about sexual identity, differences/diversity and social constructs in Azerbaijan, Armenia and Georgia.

Auf Deutsch

Dossier: Die Situation der LGBTI-Community im Südkaukasus

Das Jahr 2012 war ein besonderes Jahr für die LGBTI-Community und für den öffentlichen Auftritt der LGBTI-Bewegung in allen drei Ländern des Südkaukasus. In Aserbaidschan, Armenien und Georgien wurden hinsichtlich tabuisierter Fragestellungen zur Identität und zur sexuellen Vielfältigkeit einige wichtige Schritte getan.