Heinrich-Böll-Stiftung

მსხვერპლშეწირვის ზონები: ჩილედან ჭიათურამდე

გასული საუკუნის 60-იან წლებში, როცა პირველი ქარხანა გაიხსნა, გაზეთები ადგილობრივებს მისალოცი სტატიებით ამხნევებდნენ და აღმშენებლობას უქადნენ. დღეს, სუსტი გარემოსდაცვითი რეგულაციების გამო, კინტერო-პუჩუნკავის ტერიტორიაზე უკვე რამდენიმე ათეული თბოელექტრო, ქიმიური და ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა განთავსებული.

ავტორი კოტე ერისთავი

ჩილე - სპილენძით გამოჭედილი მომავლის ტყვეობაში

რესურსების რაოდენობაში არსებული განსხვავების მიუხედავად, საქართველოს ჩილესთან სამთომოპოვებითი სექტორის ერთგვაროვანი მახასიათებლები აახლოებს. კერძოდ აქაც, ისევე როგორც ჩილეში, სამთო მოპოვება მთლიანად ექსპორტზე დამოკიდებული სექტორია, რომელიც მაღალი მგრძნობიარობით გამოირჩევა გლობალურ ბაზრებზე მიმდინარე კრიზისებისადმი.

ავტორი თამარ ქებურია

საქართველო და ევროკავშირი - აღმოსავლეთის პარტნიორობის საერთო ხედვის ძიებაში - Livestream

10 ოქტომბერს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისმა, ახალი პროექტის "საუბრები ბიოლის ფონდში" ფარგლებში გამართა საჯარო დისკუსია თემაზე "საქართველო და ევროკავშირი - აღმოსავლეთის პარტნიორობის საერთო ხედვის ძიებაში".

 

 

დემოკრატია

რუსეთის ჰიბრიდული ომი უკრაინასა და საქართველოში

რუსეთის ჰიბრიდული ომი, რომელიც სამხედრო მოქმედებების გარდა პოლიტიკურ, საინფორმაციო, ეკონომიკურ და სხვა არასამხედრო მეთოდების გამოყენებას გულისხმობს.

დემოკრატია

ევროპა და სამხრეთ კავკასია

აღმოსავლეთის პარტნიორობა: შემდეგი რა არის საქართველოსთვის?

რა შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა შეუძლია ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის საქართველოს და, თუ საერთოდ ეს მომენტი დადგა, როდის მივიღებთ ევროკავშირში გაწევრიანების შემოთავაზებას? 

ავტორი ვანო ჩხიკვაძე
ევროპა და სამხრეთ კავკასია

მდგრადი განვითარება

ბუნებრივი რესურსების პოლიტიკის სოციალური და გარემოსდაცვითი ასპექტები

2019 წლის 1 მარტს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისმა გამართა საჯარო დისკუსია თემაზე "ბუნებრივი რესურსების პოლიტიკის სოციალური და გარემოსდაცვით ასპექტები".

ოქროს საბადოსთან ცხოვრების საფასური: „არემჯის“ საქმიანობის ეკონომიკური და სოციალური გავლენები მოსახლეობაზე

გაუარესებულია მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათ შორის, ბავშვებისაც. სოფელში გაზრდილია სიკვდილიანობისა და მძიმე დაავადებების რიცხვი. კომპანიაში დასაქმებულ ადამიანებს აქვთ სამედიცინო დაზღვევა და თავიანთი ხელფასით მედიკამენტების შეძენის შესაძლებლობა; ხოლო დაუსაქმებელი ოჯახები ამ მხრივ ორმაგად იჩაგრებიან – არც სამედიცინო სერვისებთან აქვთ წვდომა და არც შემოსავალი, რომ წამლების შეძენა მაინც შეძლონ. 

ავტორი მარიამ დევიძე
ეკოლოგია და მდგრადი განვითარება

კონფლიქტების ტრანსფორმაცია

კონკურსი სალექციო კურსში „ომი და მშვიდობა“ მონაწილეობის მისაღებად

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი აცხადებს კონკურსს სალექციო კურსში „ომი და მშვიდობა“ მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაგრძელდება 2019 წლის ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით.

სამუშაო შეხვედრები კონფლიქტების ტრანსფორმაციასა და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე

(მიმდინარე პროექტი) 2019 წლის მარტიდან ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი მხარს უჭერს ახალ პროექტს, რომელიც გულისხმობს საქართველოს ოთხ რეგიონულ უნივერსიტეტში სამუშაო შეხვედრების ჩატარებას კონფლიქტების ტრანსფორმაციასა და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე. 

კონფლიქტების ტრანსფორმაცია

ჩვენი პუბლიკაციები

ცხოვრება საჭიროებებს მიღმა: ქალთა პრეკარიული შრომა და დროის ურთიერთმიმართება საქართველოში

pdf

დღევანდელ საქართველოში ქალები ძირითადად დაბალ და ნაკლებანაზღაურებად პოზიციებს იკავებენ. ამასთან, მათი დიდი ნაწილი დასაქმებულია არაფორმალურად და ვერ სარგებლობს მინიმალური სოციალური და შრომითი დაცვის მექანიზმებითაც კი. 

მწვანე საკითხავი: თანამედროვე დისკუსია ეკოლოგიისა და განვითარების შესახებ

პუბლიკაცია "მწვანე საკითხავი: თანამედროვე დისკუსია ეკოლოგიისა და განვითარების შესახებ" წარმოადგენს თარგმანების კრებულს და ის შემდეგ საკითხებს ეხმიანება: მწვანე მოძრაობის საფუძვლები და ღირებულებები (უილიამ კრონონი), დისკუსია მწვანე ეკონომიკის გარშემო (ულრიხ ბრანდი, მოლი სკოტ ქეითო, ტიმ ჯექსონი), განვითარების კრიტიკა ეკოფემინისტური პერსპექტივიდან (ვანდანა შივა) და სოციალური ეკოლოგიის ცნება (მიურეი ბუკჩინი).

ფემინისტი დედის დღიურები

„ფემინისტი დედის დღიურები” დედობის, როგორც სოციალური და პოლიტიკური ფენომენის, გადააზრების მცდელობაა და მკითხველს მსჯელობის, კრიტიკისა და ანალიზის საშუალებას სთავაზობს.