საქართველო

Georgian

ჩვენ, არაევროპელი ევროპელები

სწორედ ფრანკფურტში საქართველომ პირველად მოახერხა თავი გაეთავისუფლებინა ეთნოგრაფიული კლიშეებით თვითრეპრეზენტაციისგან.

ავტორი გიორგი მაისურაძე

გერმანია-საქართველოს ურთიერთობები არასტაბილურ დროში - რა რჩება, რა იცვლება?

გასული ორი წლის მანძილზე გერმანია შეიცვალა. ეს ბუნდესტაგის არჩევნების შედეგებმაც გვაჩვენა. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ მისი საგარეო პოლიტიკის კონტექსტში გაითვალიწინოს აღნიშნული ცვლილებები, რაც მას ბერლინსა და ბრიუსელში საკუთარი ინტერესების ჯეროვანი სახით გატარების საშუალებას მისცემს.

ავტორი სილვია შტობერი

სომხურ-ქართული მეზობლობა: მსგავსი მიმართულებები თუ განსხვავებული გზები?

საქართველო და სომხეთი ცდილობდნენ კეთილმეზობლური ურთიერთობის ჩამოყალიბებას საუკუნეების განმავლობაში. ამ ორ ქვეყანას შორის გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით არსებობს სამეზობლო კონკურენცია, თუმცა ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, ამ ქვეყნების მთავრობებმა გადადგეს მთელი რიგი ნაბიჯები რათა განევითარებინათ საერთო ინიციატივები კულტურულ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სფეროებში. სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო მხარს უჭერს ორ ქვეყანას შორის რეგიონულ დიალოგს.

სომხეთი და საქართველო: მდგრადი ურთიერთობა

ისტორიამ და გეოგრაფიამ სომხეთსა და საქართველოს ერთმანეთის მეზობლობა და ვეება იმპერიათა შორის რთული არსებობა არგუნა. მათი ურთიერთობა ყოველთვის როდი იყო უღრუბლო, მაგრამ მაინც მეტწილად ხასიათდებოდა სიახლოვისა და თანადგომის სულისკვეთებით. დღესაც, მიუხედავად ზოგიერთი ფაქტორისა, რომელიც ამ ორ ქვეყანას საპირისპირო მიმართულებით უბიძგებს, მათი ურთიერთობები არსებითად კარგია.

ავტორი გიორგი თარხან-მოურავი

რუსული რბილი ძალა საქართველოში: შედეგები, შეზღუდვები და სამომავლო საფრთხეები

ვებ-დოსიე

ხუთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა. ბევრის აზრით, ამ ცვლილებას შეეძლო, ქვეყანა დასავლური კურსიდან  გადაეხვია და რუსული გავლენისაგან დაუცველი გაეხადა. ეს ხუთი წელიწადი მთელს მსოფლიოში, მათ შორის - სამხრეთ კავკასიაშიც, რუსული ,,რბილი ძალის“ მომძლავრებით აღინიშნა; თუმცა, ადგილობრივად ამ რბილ ძალას შეზღუდული ძალა აქვს და გამოკვეთილი გავლენის მიღწევას ვერ ახერხებს.

ავტორი გიორგი კანაშვილი

საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები

რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მოსახლეობამ მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ნაწილი აირჩია. 8 ოქტომბრის კენჭისყრა ჩვენი ქვეყნისათვის პირველი საპარლამენტო არჩევნები გახლდათ საკონსტიტუციო ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ.

ავტორი ლევან ლორთქიფანიძე

ისლამური სახელმწიფო და საქართველოს მუსლიმური თემი

ისლამური სახელმწიფოს ფორმირება, პოლიტიკური და გეოგრაფიული თვალსაზრისით,  მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას გულისხმობს. ამ ცვლილებებისათვის საქართველო, როგორც ტერიტორია,  არ წარმოადგენს პირდაპირი ინტერესის ობიექტს თუ არ იქნება შესაბამისი პირობები – განსაკუთრებით მხარდამჭერთა სიმრავლე.

ავტორი Ruslan Baramidze

საქართველო: თანამედროვეობას და შუასაუკუნეებს შორის

სამხრეთ კავკასიაში ლგბტ-უფლებებისთვის ბრძოლის თვალსაზრისით 2012 წლის 17 მაისი ისტორიული თარიღია. ამ დღეს, რომელსაც მთელს მსოფლიოში აღნიშნავენ როგორც ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეს, საქართველოს დედაქალაქის ცენტრში თავდაპირველად აქტივისტთა ჯგუფის დემონსტრაცია გაიმართა, რომლის მონაწილეებიც სექსუალური უმცირესობების უფლებათა დაცვას მოითხოვდნენ.

ავტორი სილვია შტობერი

გენდერი და დემოკრატიზაცია: საქართველო 1991-2006

რა როლი შეასრულეს ქალებმა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესში? რომელი ფორმალური და სამართლებრივი ჩარჩოები არსებობს გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში; როგორ და ვის მიერ იქნა ისინი პრაქტიკაში რეალიზებული? რა როლს ასრულებს სამოქალაქო საზოგადოება დემოკრატიის მშენებლობისა და გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებისათვის?