სომხეთი

სომხურ-ქართული მეზობლობა: მსგავსი მიმართულებები თუ განსხვავებული გზები?

გამოქვეყნებული: 15 დეკემბერი 2017
საქართველო და სომხეთი ცდილობდნენ კეთილმეზობლური ურთიერთობის ჩამოყალიბებას საუკუნეების განმავლობაში. ამ ორ ქვეყანას შორის გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით არსებობს სამეზობლო კონკურენცია, თუმცა ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, ამ ქვეყნების მთავრობებმა გადადგეს მთელი რიგი ნაბიჯები რათა განევითარებინათ საერთო ინიციატივები კულტურულ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სფეროებში. სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო მხარს უჭერს ორ ქვეყანას შორის რეგიონულ დიალოგს.

არაღიარებული დანაშაულის გორდიას კვანძი: შეხედულებები სომხების გენოციდის 100 წლისთავზე სომხეთიდან

გამოქვეყნებული: 28 აპრილი 2015
2015 წლის 24 აპრილს სომხეთმა და სომხურმა დიასპორამ აღნიშნა ოსმალეთის იმპერიაში სომხების გენოციდის 100 წლისთავი. მაშინ, როდესაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნები განსხვავებულად უდგებიან გენოციდის აღიარების საკითხს, შეხედულებები ამ ტრაგიკული წარსულის გააზრებასთან დაკავშირებით და გარესამყაროსთვის მიწოდების თაობაზე განსხვავდება თავად სომხეთშიც. ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი წარმოგიდგენთ საკითხის პოლიტიკური, კულტურული და სოციალური ასპექტების მოკლე მიმოხილვებს, მომზადებული ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ყოფილი სტიპენდიატების მ. ზოლიანის, ი. სარგისიანის, ლ. ხარატიანის და ს. მკრტჩიანის მიერ.