Ecology and Sustainable Development

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება

ეკოლოგია და მდგრადი განვითარება ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვცდილობთ თვალი მივადევნოთ და გავაანალიზოთ რიგი მნიშვნელოვანი მოვლენებისა, რომელიც რეგიონში გარემოს დაცვის, ენერგეტიკის და კლიმატის ცვლილების პოლიტიკას უკავშირდება.

ვრცლად

მსხვერპლშეწირვის ზონები: ჩილედან ჭიათურამდე

გასული საუკუნის 60-იან წლებში, როცა პირველი ქარხანა გაიხსნა, გაზეთები ადგილობრივებს მისალოცი სტატიებით ამხნევებდნენ და აღმშენებლობას უქადნენ. დღეს, სუსტი გარემოსდაცვითი რეგულაციების გამო, კინტერო-პუჩუნკავის ტერიტორიაზე უკვე რამდენიმე ათეული თბოელექტრო, ქიმიური და ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა განთავსებული.

ავტორი კოტე ერისთავი

პუბლიკაცია

მწვანე საკითხავი: თანამედროვე დისკუსია ეკოლოგიისა და განვითარების შესახებ

პუბლიკაცია "მწვანე საკითხავი: თანამედროვე დისკუსია ეკოლოგიისა და განვითარების შესახებ" წარმოადგენს თარგმანების კრებულს და ის შემდეგ საკითხებს ეხმიანება: მწვანე მოძრაობის საფუძვლები და ღირებულებები (უილიამ კრონონი), დისკუსია მწვანე ეკონომიკის გარშემო (ულრიხ ბრანდი, მოლი სკოტ ქეითო, ტიმ ჯექსონი), განვითარების კრიტიკა ეკოფემინისტური პერსპექტივიდან (ვანდანა შივა) და სოციალური ეკოლოგიის ცნება (მიურეი ბუკჩინი).

პროექტები და ღონისძიებები

დებატები თემაზე "მდგრადი განვითარება"

Green Fest - მწვანე პოლიტიკური ფესტივალი (2016-2017)

(დასრულებული პროექტი) 2016 წლიდან ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეების მიერ ორგანიზებული პროექტის - მწვანე პოლიტიკური ფესტივალის მხარდამჭერია. ფესტივალის მიზანს ახალგაზრდებში მწვანე ფასეულობების გავრცელება, ქვეყნის აქტუალური თემების განხილვა, არსებული ინიციატივების საჯარო პრეზენტაცია და ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში ჩასართავად ახალგაზრდების გააქტიურება წარმოადგენს.

ევროპის "ენერგეტიკული გაერთიანება" და რეფორმები საქართველოს ენერგეტიკაში (2017)

(დასრულებული პროექტი) 2017 წელს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროსთან პარტნიორობით განხორციელებული პროექტით, ორგანიზაცია მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ენერგეტიკის სფეროში მიმდინარე რეფორმების შესახებ ფართო საზოგადოების და არასამთავრობო სექტორის ცნობიერების ამაღლებას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე ზეგავლენას ისახავდა მიზნად.

ვრცლად

ბუნებრივი რესურსების პოლიტიკის სოციალური და გარემოსდაცვითი ასპექტები

2019 წლის 1 მარტს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისმა გამართა საჯარო დისკუსია თემაზე "ბუნებრივი რესურსების პოლიტიკის სოციალური და გარემოსდაცვით ასპექტები".

13 ივნისის გაკვეთილები

13 ივნისის ტრაგედიამ ნათელი გახადა ის შეცდომები და ნაკლოვანებები, რაც კრიზისების მართვის, გარემოს დაცვის, ურბანული დაგეგმარების, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვის და განხორციელების პოლიტიკას უკავშირდება. სამწუხაროდ, საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის უცნობია, მოხდა თუ არა გადაწყვეტილების მიმღებების მიერ ამ რეკომენდაციების სრულად ან ნაწილობრივ გათვალისწინება და რა რეალური ნაბიჯები იდგმევა სისტემური ხასიათის ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.

ყველა დებატი თემაზე "მდგრადი განვითარება"

მიმოხილვა

კლიმატის ცვლილების მთავრობათაშორისი პანელის (IPCC) ახალი ანგარიში

კლიმატის ცვლილების მთავრობათაშორისი პანელის (IPCC) მესამე სამუშაო ჯგუფი მორიგ ანგარიშს აქვეყნებს, რომელიც კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული მავნე ზემოქმედების შერბილებისთვის საჭირო ღონისძიებებზე რეკომენდაციებს იძლევა.

ავტორი თაკო ანთიძე

გერმანული ენერგიის ტრანზიცია

მომრავლებული ქარიშხლები, ხანძრები და დამანგრეველი გვალვები: კლიმატური ცვლილების ზეგავლენა უკვე მთელს მსოფლიოში იგრძნობა. ყატარის დედაქალაქ დოჰაში გამართული გაეროს მოლაპარაკებები (COP 18) უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ საბრძოლველად გლობალური შეთანხმების მიღწებისათვის. მაგრამ მოლაპარაკებები ადგილობრივ ქმედებას ვერ შეცვლის. აუცილებელია, რომ ქვეყნებმა ეკონომიკიდან ნახშირბადის გამოყოფა ამოიღონ და განახლებადი ენერგიის გამოყენბაზე გადავიდნენ.

Subscribe to RSSSubscribe to RSS