ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილება

ქარის ენერგია

Events

05
ოქტომბერი
Online conference ორშაბათი, 05. ოქტომბერი 2020 – სამშაბათი, 06. ოქტომბერი 2020

სამხრეთ კავკასიის რეგიონული კონფერენცია

რა გავლენას ახდენს პანდემია და სხვა დამანგრეველი კრიზისები მეხსიერების პოლიტიკაზე?

Video: What is the German Energiewende?