პროექტები გენდერულ დემოკრატიაზე

პროექტები გენდერული დემოკრატიის მიმართულებით

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი აცხადებს კონკურსს

ჩვენ ვეძებთ  საჯარო სივრცით სარგებლობისა და დიზაინის ახალ იდეებს,  რომელთა განხორციელებაც საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან თემებს უკავშირდება და უპასუხებს ისეთ თანამედროვე სოციალურ გამოწვევებს

ტრანსგენდერ ადამიანთა ხსოვნის დღეს, თბილისში გენდერის სამართლებრივი აღიარების თემაზე მრგვალი მაგიდა გაიმართა

ა.წ. 20 ნოემბერს, ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის საერთაშორისო დღეს, რომელიც ყოველწლიურად ტრანსფობიური ძალადობის შედეგად დაღუპული ადამიანების ხსოვნის საპატივსაცემად აღინიშნება, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა მრგვალი მაგიდის ფორმატში გენდერის სამართლებრივი აღიარების თემაზე.

საჯარო დისკუსიების ციკლი ლგბტი თემაზე - საბჭოთა გამოცდილება: იდეოლოგიზებული ჰომოფობია & რელიგია და სექსუალური კულტურა

2017 წლის 30 ივნისს, 13 და 14 ივლისს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, თანამშრომლობით გამართა ლგბტი თემაზე ლექციების ციკლის მომდევნო და ბოლო საჯარო დისკუსიები.

ფემინიზმის გამოღვიძება? ემანსიპატორული ბრძოლები ნეოლიბერალურ ეპოქაში

როგორია ემანსიპატორული ბრძოლების ხედვა, რომელიც ფემინიზმს განაახლებს და გამოაღვიძებს? ადგილობრივ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შედგა თუ არა ფემინიზმისა და ნეოლიბერალიზმის ალიანსი? რა როლი უნდა შეასრულოს ფემინისტურმა მოძრაობამ სოციალური სამართლიანობისთვის ბრძოლაში დღევანდელ საქართველოში?

შემოუერთდით დეკლარაციას ლგბტი პირთა უფლებრივი თანასწორობის მიღწევის შესახებ!

ჰომო/ბი/ტრანსფობიასთან ბრძოლის გრძელვადიანი ადვოკატირების სტრატეგია/დეკლარაცია მიზნად ისახავს საქართველოში ჰომო/ბი/ტრანსფობიისა და ლგბტი ადამიანთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მხარდაჭერას კომპლექსური მიდგომის გზით. ორგანიზაციებს, რომლებიც იზიარებენ სტრატეგიაში/დეკლარაციაში მოცემულ საკითხებს, ვიწვევთ, შემოგვიერთდნენ და დაადასტურონ თავიანთი მხარდაჭერა.

ჰომოფობიური პოლიტიკა თუ პოლიტიკური ჰომოფობია

2017 წლის 3 მაისს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფთან და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან თანამშრომლობით გამართა საჯარო დისკუსია "ჰომოფობიური პოლიტიკა თუ პოლიტიკური ჰომოფობია".

თბილისში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმზე ლგბტი უფლებების შესახებ გრძელვადიანი ყოვლისმომცველი სტრატეგიული დოკუმენტის პრეზენტაცია გაიმართა

10 მარტს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გამართა ფორუმი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის, სადაც მათ ადვოკატირების გრძელვადიანი სტრატეგია ჰომო/ბი/ტრანსფობიის წინააღმდეგ წარადგინეს.

ფემინისტი დედის დღიურები (2017)

(მიმდინარე პროექტი) პროექტის მიზანია დედობის, როგორც გამოცდილებისა და როგორც ინსტიტუციის წინააღმდეგობრივ ასპექტებზე ფემინისტური დისკუსიის წამოწყება. 

ფემინსტრიმი (2017)

(დასრულებული პროექტი) 2016 წელს ქალთა ფონდმა საქართველოში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდთან თანამშრომლობით მოამზადა პროექტი ფემინსტრიმი. 2017 წელს კი პროექტი ფემინისტური აუდიო პოდკასტების სახით გაგრძელდა.

პირადი პოლიტიკურია: ფემინისტური დღის წესრიგის განსხვავებული პერსპექტივები

2017 წლის 21 თებერვალს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა უმასპინძლა წიგნების "ბრძოლა საჯარო სივრცისთვის: როცა პირადი პოლიტიკურია" და "ანტიგენდერული მოზრაობის აღმასვლა" პრეზენტაციასა და დისკუსიას

პირადი პოლიტიკურია: ფემინისტური დღის წესრიგის განსხვავებული პერსპექტივები

გენდერისა და სამართლის განხილვა საქართველოს პარლამენტში

2016 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა უმასპინძლა კონფერენციას თემაზე „გენდერი და სამართალი: საქართველოს კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი“. კონფერენციის მთავარ თემას წარმოადგენდა  გენდერისა და სამართლის სიღრმისეული კვლევა, რომელიც მომზადდა ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მიერ, EWMI-PROLoG-ის მხარდაჭერითა და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის კონსულტაციით.

ვის ეშინია ფემინისტური კანონმდებლობის?

რა საკანონმდებლო ინიციატივები შევიდა პარლამენტში ბოლო 4 წლის მანძილზე, რომელიც ქალებსა და სხვა გენდერულ ჯგუფებს აძლიერებდა? რომელი მათგანი გავიდა და რა ფორმით? რა ინტერპრეტაცია შეიძლება გაკეთდეს ამ ინიციატივების გასატანად გაწეული კომპრომისების თვალსაზრისით?

მცირე გრანტების კონკურსი - განაცხადების მიღება

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროსთან თანამშრომლობით, აცხადებს განაცხადების მიღებას მცირე გრანტების კომპონენტისთვის, რომელიც  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ლგბტი სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოში“ ფარგლებში ხორციელდება.

იკითხე პოლიტიკა

"იკითხე პოლიტიკა" ორი ქალის ინიციატივაა, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში პოლიტიკური კითხვის კულტურის ამაღლებას და ხელშეწყობას, ან უბრალოდ იმის თქმას, რომ პოლიტიკური კითხვა არ არის მხოლოდ პოლიტიკური დოკუმენტების გაცნობა, არამედ ტექსტის პოლიტიკური ანალიზი და კრიტიკაა.

2017 წლის საპროექტო განაცხადების კონკურსის პირველი შედეგები

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო გთავაზობთ 2017 წლისთვის საპროექტო განაცხადების კონკურსის პირველ შედეგებს.

ქალები საჯარო სივრცეში: როცა პირადი პოლიტიკურ განზომილებას იძენს

2016 წლის 2-4 მარტს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ უმასპინძა მე-5 საერთაშორისო გენდერულ ვორქშოპს ქალები საჯარო სივრცეში: როცა პირადი პოლიტიკურ განზომილებას იძენს.

ისმის ქალის ხმა? ქალთა მოძრაობების განვითარება საქართველოში

2 დეკემბერს ბიოლის ფონდმა უმასპინძლა დისკუსიას ისმის ქალის ხმა? ქალთა მოძრაობების განვითარება საქართველოში, რომელიც მიეძღვნა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: საიდან იწყება საქართველოში ქალთა მოძრაობის ისტორიის ათვლა? რა პრობლემები და ბარიერები ექმნებოდათ ქალთა ჯგუფებს, რა დინამიკა ახასიათებდა მათ გაძლიერებას თუ ჩახშობას? და სხვ.

ლექციების ციკლი: „ქალები სომხეთში: დაკარგული ისტორიების ძიებაში“ (2015-2016)

(დასრულებული პროექტი) ორგანიზაციამ „ქალთა რესურს ცენტრი“ (სომხეთი) ფონდის ინიციატივითა და  ფინანსური მხარდაჭერით სალექციო კურსი მოამზადა ფემინიზმის შესახებ. ლექციები 2015-16 წლებში შემოდგომაზე ჩატარდა.

საერთაშორისო გენდერული ვორქშოფები (2012-2015)

(მიმდინარე პროექტი) საერთაშორისო გენდერული ვორქშოფების სერია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სხვადასხვა ოფისებს შორის კოოპერაციას წარმოადგენს. ვორქშოფზე გენდერული პროგრამების კოორდინატორები და მათი პარტნიორი ექსპერტები გამოცდილებას უზიარებენ  ერთმანეთს.

ვის ეშინია გენდერული კვოტების?

პოლიტიკის საჯარო სივრცეში გააქტიურებული დისკუსია გენდერული კვოტირების შესახებ  ცხარე დებატების საგნად იქცა.  სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებში მწიფდება განწყობა, რომ გენდერული კვოტირება აუცილებელია ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის ხარისხის  გასაუმჯობესებლად, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.

ლგბტი სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოში (2015-2017)

(მიმდინარე პროექტი) ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო სამწლიანი პროექტის ლგბტი სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოში განხორციელება და ზოგადი ზედამხედველობა.

ქალები პოლიტიკაში: კვოტებით თუ მის გარეშე?

“პოლიტიკა ბინძური საქმეა” - ხშირად მოისმენთ საქართველოში, ასევე გაიგონებთ იმასაც, რომ „პოლიტიკა ქალის საქმე არ არის”, და ეს ორი მსჯელობა ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. ერთი მხრივ, ფსევდო-ზრუნვა ქალებზე, მეორე მხრივ, პოლიტიკაში კონკრეტული ადამიანების წვლილის დაკნინება, თითქოს პოლიტიკა თავისთავად იყოს „ბინძური,” კორუმპირებული, უპრინციპო.

ავტორი ბაია პატარაია

ფემინსტრიმი (2015)

(დასრულებული პროექტი) ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით მოამზადა რადიოგადაცემის ფემინსტრიმი  ციკლი.
რადიოგადაცემების მოსმენა>>

ვსაუბრობთ და ვმოქმედებთ გენდერული ძალადობის დასაძლევად (2015)

(დასრულებული პროექტი) პროექტის მიზანს წარმოადგენდა რეგიონში (კერძოდ, გურიაში) გენდერული ცნობიერების ამაღლება, დისკრიმინაციისა და ძალადობის ფარული არსის გაცნობიერებისა და გენდერული სტერეოტიპების გააზრების ხელშეწყობა.

პერფორმანსი “საზღვრებს მიღმა დაკავშირებული ისტორიები” (2014)

(დასრულებული პროექტი) სტერეოტიპების რღვევა და იმ ადამიანების ცხოვრების სამუდამოდ დაკავშირება, რომლებიც „მტრებად“ ითვლებიან - სწორედ ეს არის მიზანი, რისთვისაც ახალგაზრდა სომეხი და თურქი ქალების ჯგუფი გაერთიანდა.  

გამოფენა "საკუთარი სუფრა" (2014)

(დასრულებული პროექტი) ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან ინტერვიუების საფუძველზე შემქნილი ინსტალაცია, რომლიც მიზანია გენდერული ძალადობის ახლებურად გააზრება, მისი კვლევისა და განსჯის საგნად ქცევა.

გენდერული დემოკრატია - სწორედ ახლა და სწორედ აქ

გენდერული დემოკრატია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდისთვის არ არის მხოლოდ  გენდერულ პროექტებში ზოგადად დასახული მიზანი. იდეალის გარდა, ეს ფონდისთვის ორგანიზაციული პრინციპიცაა.

50 ქალი საქართველოდან (2013)

(დასრულებული პროექტი) საქართველოში ბევრი ქალია, ვინც ახალს ქმნიდა, აღმოჩენებს აკეთებდა, იბრძოდა ცვლილებებისთვის და არ ეშინოდა სიახლის. ბიოლის ფონდი წარმოგიდგენთ ქართველ და უცხოელ ქალებს, რომლებმაც საქართველო შეცვალეს.

ფემინიზმი. შეკრების ადგილი

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს მხარდაჭერით საერთაშორისო კონფერენციაში „ფემინიზმი.შეკრების ადგილი“, რომელიც 2013 წლის 5-7 მარტს კიევში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის უკრაინის ოფისის მხარდაჭერითა და ფემინისტური ორგანიზაციის „ოფენზივა“ ორგანიზებით გაიმართა, მონაწილეობა მიიღეს: ეკა აღდომელაშვილმა, ნინო გამისონიამ და ელვირა მელიქსეტიანმა.

თავისუფლება ქალისუფლებას (2012)

2012 წლის 12 მარტს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურმა ბიურომ უმასპინძლა მრგვალ მაგიდას თემაზე „ლბტ უფლებები ქალთა უფლებებია“.  მრგვალი მაგიდა „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის“ მიერ 8 მარტის კვირეულის ფარგლებში ორგანიზებული კამპანიის ნაწილია.

კონვენცია ქალის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ: თანასწორობა, კანონმდებლობა, რეალობა

2011 წელს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურმა ბიურომ განახორციელა პროექტი "CEDAW - თანასწორობა, კანონმდებლობა, რეალობა". პროექტში მონაწილე სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ახალგაზრდებმა შეისწავლეს კონვენციის კონკრეტული მუხლების დარღვევის ფაქტები და ისინი თავიანთ ნაშრომებში აღწერეს.

„გენდერის წინააღმდეგ მიმართული რეაქციის დაძლევა“- საერთაშორისო გენდერული ვორქშოფი კიევში, 2013

საერთაშორისო გენდერულ ვორქშოფს  „გენდერის წინააღმდეგ მიმართული რეაქციის დაძლევა: უკრაინის, ბელორუსიის, რუსეთის, საქართველოს, სომხეთის და პოლონეთის გამოცდილება“ ორგანიზება და მასპინძლობა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის კიევის ოფისმა გაუწია.

გენდერი, როგორც აკადემიური დებატების თემა აზერბაიჯანში

2011 წლის 27 სექტემბერს, ბაქოში, ბოლო სამი წლის განმავლობაში დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა გამართა საჯარო დისკუსია თემაზე: “გენდერი, როგორც აკადემიური დებატის თემა აზერბაიჯანში”.